دانلود رایگان مقاله ISI تومور به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI تومور (Tumor) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تومور: تومورها توده هایی از سلولها هستند که در آنها تقسیم سلولی به صورت فزاینده انجام میشود و غیر قابل کنترل است. تومور میتواند در انواع مختلف بافتها و اندامهای بدن ایجاد شود. تومورها به دو دسته تقسیم میشوند، تومورهای خوش خیم و تومورهای بدخیم
رشته های مرتبط: پزشکی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده تومور اینجا کلیک نمایید.