دانلود رایگان مقالات مروری پزشکی - صفحه 5 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری ویروس ابولا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری ویروس ابولا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری ویروس ابولا: یک تهدید ویروسی نو ظهور و پیدایش مجدد عنوان انگلیسی مقاله Ebola virus disease: An emerging and re-emerging viral threat انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی عنوان انگلیسی مقاله Combining Allosteric and Orthosteric Drugs to Overcome Drug Resistance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش ژنوم CRISPR/Cas9 مبتنی بر سلول برون تنی برای برنامه های درمانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش ژنوم CRISPR/Cas9 مبتنی بر سلول برون تنی برای برنامه های درمانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویرایش ژنوم CRISPR/Cas9 مبتنی بر سلول برون تنی برای برنامه های درمانی عنوان انگلیسی مقاله Ex vivo cell-based CRISPR/Cas9 genome editing for therapeutic applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی: گذشته، حال و آینده عنوان انگلیسی مقاله Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صدور گواهی سکته مغزی و اهمیت آن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صدور گواهی سکته مغزی و اهمیت آن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صدور گواهی سکته مغزی چیست و آیا اهمیتی دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله What Is Stroke Certification and Does It Matter? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش RNA های غیر کد کننده در مقاومت دارویی به سرطان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش RNA های غیر کد کننده در مقاومت دارویی به سرطان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش RNA های غیر کد کننده و سیرتوئین ها در مقاومت دارویی به سرطان عنوان انگلیسی مقاله The role of noncoding RNAs and sirtuins in cancer drug resistance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیومارکر ریبونوکلئیک اسید برای تشخیص سرطان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیومارکر ریبونوکلئیک اسید برای تشخیص سرطان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گزینه های مناسب بیومارکر ریبونوکلئیک اسید برای تشخیص گروهی در مرحله اولیه سرطانهای شایع عنوان انگلیسی مقاله Ribonucleic-acid-biomarker candidates for early-phase group detection of common cancers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف یابی انتقال دهنده های نوکلئوتیدی در لوسمی های حاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف یابی انتقال دهنده های نوکلئوتیدی در لوسمی های حاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده دارو از طریق دیگر برای هدف یابی انتقال دهنده های نوکلئوتیدی چرخه ای در لوسمی های حاد – یک فرصت از دست رفته عنوان انگلیسی مقاله Drug repurposing for targeting cyclic nucleotide transporters in acute leukemias – A missed opportunity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV: مروری کوتاه اما جامع عنوان انگلیسی مقاله Recent insights into 2019-nCoV: a brief but comprehensive review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سکته مغزی نهان زاد: آناتومی بررسی پزشکی سکته مغزی عنوان انگلیسی مقاله Cryptogenic Stroke: Anatomy of the Stroke Work-Up انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرداختن به تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس (COVID-19) بر پیوند سلول های خون ساز: شبکه های یادگیری به عنوان ابزاری برای به اشتراک گذاری بهترین روشها عنوان انگلیسی مقاله Addressing the impact of the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic on hematopoietic cell transplantation: Learning networks as means for sharing best practices […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به سرطان پروستات پیشرفته: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Health-related Quality of Life in Patients with Advanced Prostate Cancer: A Systematic Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساعت بیولوژیک و سیستم ایمنی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساعت بیولوژیک و سیستم ایمنی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل مولکولی بین اجزای ساعت بیولوژیک و سیستم ایمنی عنوان انگلیسی مقاله Molecular Interactions Between Components of the Circadian Clock and the Immune System انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

دانلود رایگان مقالات مروری پزشکی (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI