دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 12 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در فیلم ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در فیلم ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Characterization of electroencephalography signals for estimating saliency features in videos ترجمه عنوان مقاله مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی برای تخمین ویژگی های برجسته در فیلم ها […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Benign rolandic epilepsy and generalized paroxysms: A study of 13 patients. ترجمه عنوان مقاله صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی: مطالعه ۱۳ بیمار فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات خلقی در بیماری صرع خانوادگی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات خلقی در بیماری صرع خانوادگی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mood disorders in familial epilepsy: A test of shared etiology ترجمه عنوان مقاله اختلالات خلقی در بیماری صرع خانوادگی: آزمایشی از اتیولوژی اشتراکی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفع نقایص مهارت های اجتماعی بزرگسالان با سندرم ویلیامز – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفع نقایص مهارت های اجتماعی بزرگسالان با سندرم ویلیامز – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Addressing social skills deficits in adults with Williams syndrome ترجمه عنوان مقاله رفع نقایص مهارت های اجتماعی بزرگسالان با سندرم ویلیامز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیگنال های EEG و کاربرد آن در بازاریابی عصبی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیگنال های EEG و کاربرد آن در بازاریابی عصبی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of EEG signals and its application to neuromarketing ترجمه عنوان مقاله آنالیز سیگنال های EEG و کاربرد آن در بازاریابی عصبی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of ADHD associated genes in neurodevelopment ترجمه عنوان مقاله نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hypoparathyroidism Causing Seizures: When Epilepsy Does Not Fit ترجمه عنوان مقاله منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج: زمانی که صرع سازگار نیست فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج جراحی بیماران با صرع لوب گیجگاهی دو طرفه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج جراحی بیماران با صرع لوب گیجگاهی دو طرفه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The surgical outcome of patients with bilateral temporal lobe epilepsy ترجمه عنوان مقاله نتایج جراحی بیماران با صرع لوب گیجگاهی دو طرفه فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیوند Fecal Microbiota در کودک مبتلا به نشانگان توره – هینداوی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیوند Fecal Microbiota در کودک مبتلا به نشانگان توره – هینداوی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Fecal Microbiota Transplantation on a Child with Tourette Syndrome ترجمه عنوان مقاله اثر پیوند Fecal Microbiota در کودک مبتلا به نشانگان توره فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ممانعت از توانبخشی در سکته مغزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ممانعت از توانبخشی در سکته مغزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk of Exclusion From Stroke Rehabilitation in the Oldest Old ترجمه عنوان مقاله خطر ممانعت از توانبخشی در سکته مغزی در سنین بسیار بالا فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش علائم شناختی در خطر تصلب شرایین – NCBI 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش علائم شناختی در خطر تصلب شرایین – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Retinal signs and 20-year cognitive decline in the Atherosclerosis Risk in Communities Study ترجمه عنوان مقاله علائم شبکیه و کاهش ۲۰ ساله علائم شناختی در خطر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات فرکانس بالا در بیماران تحت جراحی صرع – NCBI 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات فرکانس بالا در بیماران تحت جراحی صرع – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله High-frequency oscillations in awake patients undergoing brain tumor-related epilepsy surgery ترجمه عنوان مقاله نوسانات فرکانس بالا در بیماران بیدار تحت جراحی صرع مربوط به تومور مغزی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکارسازی حملات ناگهانی صرعی در مانیتورینگ تک کاناله

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکارسازی حملات ناگهانی صرعی در مانیتورینگ تک کاناله

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Detection of Paroxysms in Long-Term, Single Channel EEG-Monitoring of Patients with Typical Absence Seizures ترجمه عنوان مقاله  آشکارسازی حملات ناگهانی صرعی در مانیتورینگ تک کاناله طولانی مدت سیگنال الکتروانسفالوگرافی در بیماران مبتلا به حملات تشنجی غایب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مغز و اعصاب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر