دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم ژنتیک به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل افقی پس رونده فازی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل افقی پس رونده فازی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک استراتژی کنترل افقی پس رونده فازی برای مشکل مسیریابی پویا وسایل نقلیه عنوان انگلیسی مقاله A Fuzzy Receding Horizon Control Strategy for Dynamic Vehicle Routing Problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی الگوریتم کاهش پس زمینه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی الگوریتم کاهش پس زمینه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی الگوریتم کاهش پس زمینه برای آشکارسازهای کاهش دید در شب مبتنی بر دوربین خانگی عنوان انگلیسی مقاله Background-Subtraction Algorithm Optimization for Home Camera-Based Night-Vision Fall Detectors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم جستجو گرانشی دوگانه بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم جستجو گرانشی دوگانه بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم جستجو گرانشی دوگانه بازگشتی مبتنی بر مدل طبقه بندی سرطان ترکیبی در داده های میکروآرایه عنوان انگلیسی مقاله A Hybrid Cancer Classification Model Based Recursive Binary Gravitational Search Algorithm in Microarray Data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند هدفی تکاملی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند هدفی تکاملی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی چند هدفی تکاملی برای تجارت جفت های چند متغیره عنوان انگلیسی مقاله Evolutionary multi-objective optimization for multivariate pairs trading انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل باری شهری بر اساس یک الگوریتم تکاملی چند منظوره عنوان انگلیسی مقاله A Decision Support Tool for Urban Freight Transport Planning Based on a Multi-Objective Evolutionary Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود پیش بینی نشت نفت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود پیش بینی نشت نفت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود پیش بینی نشت نفت عنوان انگلیسی مقاله Using a genetic algorithm to improve oil spill prediction انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی خودکار الگوریتم های طبقه بندی برنامه نویسی ژنتیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی خودکار الگوریتم های طبقه بندی برنامه نویسی ژنتیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه الگوریتم ژنتیک با تکامل دستوری برای طراحی خودکار الگوریتم های طبقه بندی برنامه نویسی ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Comparison of a genetic algorithm to grammatical evolution for automated design of genetic programming classification algorithms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک اکتشافی بهبود یافته در ذخیره سازی ابری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک اکتشافی بهبود یافته در ذخیره سازی ابری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی یک الگوریتم ژنتیک اکتشافی بهبود یافته برای تحویل محتوای استاتیک در ذخیره سازی ابری عنوان انگلیسی مقاله Towards an improved heuristic genetic algorithm for static content delivery in cloud storage انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد برای شبکه های ادهاک تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد برای شبکه های ادهاک تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد برای شبکه های ادهاک تلفن همراه عنوان انگلیسی مقاله Performance reliability evaluation for mobile ad hoc networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم بهینه سازی منابع انسانی بر اساس شبکه ناهمگن پویا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم بهینه سازی منابع انسانی بر اساس شبکه ناهمگن پویا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم بهینه سازی منابع انسانی بر اساس شبکه ناهمگن پویا عنوان انگلیسی مقاله Optimization adjustment of human resources based on dynamic heterogeneous network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به حداکثر رساندن ارزش یک شرکت با تصمیم مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به حداکثر رساندن ارزش یک شرکت با تصمیم مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به حداکثر رساندن ارزش یک شرکت از طریق تصمیم مالی با استفاده از روش الگوریتم های ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Maximizing the value of a company through the financial decision using the genetic algorithms method انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی دمپرهای مایع ویسکوز برای بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی دمپرهای مایع ویسکوز برای بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی دمپرهای مایع ویسکوز برای بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های جدا شده بین طبقه ای عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of fluid-viscous dampers for improved seismic performance of inter-storey isolated buildings انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ی دیگر – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ی دیگر – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ی دیگر بر اساس داده های سنجیده شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Optimization of Vehicle-to-Vehicle Frontal Crash Model Based on Measured Data Using Genetic Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ […]

دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
الگوریتم ژنتیک: (با نماد اختصاری GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکامل است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می‌کند.در واقع الگوریتم‌های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌کنند.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده الگوریتم ژنتیک اینجا کلیک نمایید.