دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم ژنتیک به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخلیه رایانش لبه-ابر در شبکه خودرویی برای الگوریتم ژنتیک انرژی SLA – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخلیه رایانش لبه-ابر در شبکه خودرویی برای الگوریتم ژنتیک انرژی SLA – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم ژنتیک آگاه از انرژی SLA برای تخلیه محاسباتی یکپارچه لبه-ابر در شبکه های خودرویی عنوان انگلیسی مقاله Energy-SLA-aware genetic algorithm for edge–cloud integrated computation offloading in vehicular networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری مبتنی بر فاصله مولتی ربات با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری مبتنی بر فاصله مولتی ربات با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکل گیری مبتنی بر فاصله مولتی ربات با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی عنوان انگلیسی مقاله Multi robot distance based formation using Parallel Genetic Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵  صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند آموزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند آموزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم هوشمند آموزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Educational Intelligent System Using Genetic Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک کارآمد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک کارآمد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم ژنتیک کارآمد برای انتخاب ویژگی برای طبقه بندی سری های زمانی اولیه عنوان انگلیسی مقاله Efficient Genetic Algorithm for Feature Selection for Early Time Series Classification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهسازی لرزه ای بهینه سازه های بتن مسلح با غلاف بندی فلزی  – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهسازی لرزه ای بهینه سازه های بتن مسلح با غلاف بندی فلزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهسازی لرزه ای بهینه سازه های بتن مسلح با غلاف بندی فلزی با استفاده از یک چارچوب مبتنی بر الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Optimal seismic retrofitting of reinforced concrete buildings by steel-jacketing using a genetic algorithm-based framework انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم رمزگذاری تصویر رنگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم رمزگذاری تصویر رنگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم رمزگذاری تصویر رنگی که ترکیبی از نقشه آرنولد، عملکرد توالی DNA و یک مجموعه Mandelbrot است عنوان انگلیسی مقاله Colour image encryption algorithm combining Arnold map, DNA sequence operation, and a Mandelbrot set انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک جدید برای مسئله فروشنده دوره گرد متوازن رنگ شده مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک جدید برای مسئله فروشنده دوره گرد متوازن رنگ شده مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم ژنتیک جدید برای مسئله فروشنده دوره گرد متوازن رنگ شده مقیاس بزرگ عنوان انگلیسی مقاله A novel genetic algorithm for large scale colored balanced traveling salesman problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی الگوریتم ژنتیک ترکیبی افزایشی با مسئله یک‌ریختی زیرگراف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی الگوریتم ژنتیک ترکیبی افزایشی با مسئله یک‌ریختی زیرگراف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی الگوریتم ژنتیک ترکیبی افزایشی با مسئله یک‌ریختی زیرگراف عنوان انگلیسی مقاله Investigation of incremental hybrid genetic algorithm with subgraph isomorphism problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Travelling Salesman Problem Optimization Using Genetic Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد بهینه پارتو برای تخصیص سرپرست دانش آموزی با ترجیحات دو طرفه و تعادل کاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد بهینه پارتو برای تخصیص سرپرست دانش آموزی با ترجیحات دو طرفه و تعادل کاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد مستقیم بهینه پارتو برای تخصیص سرپرست دانش آموزی با ترجیحات دو طرفه و تعادل کاری عنوان انگلیسی مقاله A near Pareto optimal approach to student–supervisor allocation with two sided preferences and workload balance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اندازه دسته در بهینه سازی زمان بندی سیستم تولید انعطاف پذیر – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اندازه دسته در بهینه سازی زمان بندی سیستم تولید انعطاف پذیر – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش اندازه دسته در بهینه سازی زمان بندی سیستم تولید انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیکی عنوان انگلیسی مقاله Role of batch size in scheduling optimization of flexible manufacturing system using genetic algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های چند رباتی شبکه ای ابر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های چند رباتی شبکه ای ابر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بارگذاری کار بهینه کارآمد از نظر انرژی در سیستم های چند رباتی شبکه ای ابر عنوان انگلیسی مقاله Energy-efficient optimal task offloading in cloud networked multi-robot systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی هندسی مولدهای ترموالکتریک دو مرحله ای با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی هندسی مولدهای ترموالکتریک دو مرحله ای با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی هندسی مولدهای ترموالکتریک دو مرحله ای با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و آنالیز ترمودینامیکی عنوان انگلیسی مقاله Geometric optimization of two-stage thermoelectric generator using genetic algorithms and thermodynamic analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
الگوریتم ژنتیک: (با نماد اختصاری GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکامل است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می‌کند.در واقع الگوریتم‌های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌کنند.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده الگوریتم ژنتیک اینجا کلیک نمایید.