دانلود رایگان مقاله ISI سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای افزایش سریع سیستم های تولید قابل اجرا در صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای افزایش سریع سیستم های تولید قابل اجرا در صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای افزایش سریع سیستم های تولید قابل اجرا در صنعت ۴٫۰ عنوان انگلیسی مقاله A Decision Support System for rapid ramp-up of industry 4.0 enabled production systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم برای کشاورزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم برای کشاورزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های پشتیبانی از تصمیم برای کشاورزی ۴٫۰: بررسی و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Decision support systems for agriculture 4.0: Survey and challenges انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تصمیمات چند معیاره – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تصمیمات چند معیاره – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد تجزیه و تحلیل تصمیمات چند معیاره مبتنی بر خاکستری: پرداختن به عدم اطمینان در مشکلات پیچیده تصمیم گیری عنوان انگلیسی مقاله Grey-based Multi-Criteria Decision Analysis approach: Addressing uncertainty at complex decision problems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل باری شهری بر اساس یک الگوریتم تکاملی چند منظوره عنوان انگلیسی مقاله A Decision Support Tool for Urban Freight Transport Planning Based on a Multi-Objective Evolutionary Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول و استفاده موثر از کود عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy decision support system for improving the crop productivity and efficient use of fertilizers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات زمانی مبهم و سیستم های پشتیبانی تصمیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات زمانی مبهم و سیستم های پشتیبانی تصمیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباطات زمانی مبهم و سیستم های پشتیبانی تصمیم عنوان انگلیسی مقاله Imprecise temporal associations and decision support systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در صنعت ریخته گری فلز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در صنعت ریخته گری فلز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در صنعت ریخته گری فلز: بررسی علمی مقالات پژوهشی عنوان انگلیسی مقاله Decision support systems in the metal casting industry: An academic review of research articles انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی امنیت زیست محیطی جنگلداری در چین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی امنیت زیست محیطی جنگلداری در چین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی امنیت زیست محیطی جنگلداری در چین: ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم عنوان انگلیسی مقاله The evaluation of forestry ecological security in China: Developing a decision support system انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی تور شهری – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی تور شهری – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A multi-user decision support system for online city bus tour planning ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند کاربره برای برنامه ریزی تور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در پیش بینی سیل محلی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در پیش بینی سیل محلی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the benefits of using a backward chaining decision support expert system for local flood forecasting and warning ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مزایای استفاده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر پایه مدل تغییرات زمین – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر پایه مدل تغییرات زمین – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Model based decision support system for land use changes and socio-economic assessments ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر پایه مدل برای تغییرات استفاده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای لجستیک پایدار – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای لجستیک پایدار – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support systems for sustainable logistics: a review and bibliometric analysis ترجمه عنوان مقاله سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای لجستیک پایدار: یک مرور و آنالیز […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی تصمیم برای بهینه سازی مدیریت زباله – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی تصمیم برای بهینه سازی مدیریت زباله – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support for optimizing waste management ترجمه عنوان مقاله پشتیبانی تصمیم برای بهینه سازی مدیریت زباله فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (Decision Support System) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS): سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مجموعه ای از برنامه ها و داده های مرتبط بهم است که برای کمک به تحلیل و تصمیم گیری طراحی می شوند.کمک این گونه سیستم ها در تصمیم گیری بیش از سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) یا سیستم های اطلاعات اجرایی(EIS) است.

رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده سیستم پشتیبانی تصمیم گیری اینجا کلیک نمایید.