دانلود رایگان مقاله ISI سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 2 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای جنگل های مدیترانه  – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای جنگل های مدیترانه – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated decision support system for the Mediterranean forests ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یکپارچه برای جنگل های مدیترانه فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت تریاژ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت تریاژ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support system for triage management: A hybrid approach using rule-based reasoning and fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت تریاژ: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تشخیص سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تشخیص سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A decision support system for detection of the renal cell cancer in the kidney ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تشخیص سرطان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای اداره کانتینری یکپارچه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای اداره کانتینری یکپارچه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A decision support system for integrated container handling in a transshipment hub ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای اداره کانتینری یکپارچه در مرکز […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم برای تیم سازی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم برای تیم سازی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support systems for teambuilding ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم برای تیم سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری با عدم اطمینان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری با عدم اطمینان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision Support Systems with Uncertainties in Big Data Environments ترجمه عنوان مقاله سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری با عدم اطمینان در محیط های داده بزرگ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) و عملکرد تصمیم گیری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) و عملکرد تصمیم گیری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support system (DSS) use and decision performance: DSS motivation and its antecedents ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) و عملکرد تصمیم گیری: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر وب برای مدیریت آبیاری کانال (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر وب برای مدیریت آبیاری کانال (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Web-based decision support system for canal irrigation management ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر وب برای مدیریت آبیاری کانال فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Development of a decision support system based on neural networks and a genetic algorithm ترجمه عنوان مقاله  توسعه سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری بر اساس شبکه های عصبی و یک الگوریتم ژنتیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقاله ISI سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (Decision Support System) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS): سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مجموعه ای از برنامه ها و داده های مرتبط بهم است که برای کمک به تحلیل و تصمیم گیری طراحی می شوند.کمک این گونه سیستم ها در تصمیم گیری بیش از سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) یا سیستم های اطلاعات اجرایی(EIS) است.

رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده سیستم پشتیبانی تصمیم گیری اینجا کلیک نمایید.