دانلود رایگان مقاله ISI ماشین بردار پشتیبانی SVM به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از یادگیری ماشینی – IEEE 2023

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از یادگیری ماشینی – IEEE 2023

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از یادگیری ماشینی عنوان انگلیسی مقاله Intrusion Detection System Using Machine Learning نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری ماشین برای طبقه بندی سیگنال ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری ماشین برای طبقه بندی سیگنال ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های یادگیری ماشین مخصوص بیمار برای طبقه بندی سیگنال ECG عنوان انگلیسی مقاله Patient Specific Machine Learning Models for ECG Signal Classification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تومورهای پستان با ماشین بردار پشتیبانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تومورهای پستان با ماشین بردار پشتیبانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص تومورهای پستان بر اساس استخراج ویژگی لبه با استفاده از ماشین بردار پشتیبانی عنوان انگلیسی مقاله Breast tumors recognition based on edge feature extraction using support vector machine انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تکامل بدافزار با ماشین بردار پشتیبانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تکامل بدافزار با ماشین بردار پشتیبانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص تکامل بدافزار با استفاده از ماشین های بردار پشتیبانی عنوان انگلیسی مقاله Detecting Malware Evolution Using Support Vector Machines انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی آسیب در اتصالات قاب خمشی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی آسیب در اتصالات قاب خمشی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش دو مرحله ای برای شناسایی آسیب در اتصالات قاب خمشی با استفاده از ماشین بردار پشتیبانی و الگوریتم تکامل دیفرانسیل عنوان انگلیسی مقاله A two-step method for damage identification in moment frame connections using support vector machine and differential evolution algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل احساسات نظارت شده مبتنی بر اخبار برای پیش بینی رفتار خرید آتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل احساسات نظارت شده مبتنی بر اخبار برای پیش بینی رفتار خرید آتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل احساسات نظارت شده مبتنی بر اخبار برای پیش بینی رفتار خرید آتی عنوان انگلیسی مقاله News-based supervised sentiment analysis for prediction of futures buying behaviour انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد ترکیبی از یادگیری ماشین و انتخاب سبد سهام – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد ترکیبی از یادگیری ماشین و انتخاب سبد سهام – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری برای تجارت مالی: یک رویکرد ترکیبی از یادگیری ماشین و انتخاب سبد سهام عنوان انگلیسی مقاله Decision-making for financial trading: A fusion approach of machine learning and portfolio selection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning for Plant Leaf Disease Detection and Classification – A Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهینه سازی توده ذرات – ماشین بردار پشتیبانی (PSO-SVM) ترکیبی مبتنی بر الگوریتم خوشه بندی برای پیش بینی غلظت آلاینده های اتمسفری کوتاه مدت عنوان انگلیسی مقاله A hybrid PSO-SVM model based on clustering algorithm for short-term atmospheric pollutant concentration forecasting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت مولتی کانلیترون حداقل – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت مولتی کانلیترون حداقل – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش حریصانه برای ساخت مولتی کانلیترون حداقل عنوان انگلیسی مقاله A Greedy Method for Constructing Minimal Multiconlitron انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم طبقه بندی تصویر رادار روزنه مصنوعی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم طبقه بندی تصویر رادار روزنه مصنوعی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم طبقه بندی تصویر رادار روزنه مصنوعی (SAR) بر اساس پارامترهای قطبیت سنجی چند صفتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مگس میوه (FOA) و ماشین بردار پشتیبانی حداقل مربعات (LS-SVM) عنوان انگلیسی مقاله A SAR Image Classification Algorithm Based on Multi-Feature Polarimetric Parameters Using FOA and LS-SVM انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پیامدهای بحران بازار سهام با استفاده از تکنیک های آماری و عمیق یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پیامدهای بحران بازار سهام با استفاده از تکنیک های آماری و عمیق یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی پیامدهای بحران بازار سهام با استفاده از تکنیک های آماری و عمیق یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Forecasting stock market crisis events using deep and statistical machine learning techniques انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم پیشرفته ماشین بردار پشتیبانی برای طبقه بندی کلان داده – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم پیشرفته ماشین بردار پشتیبانی برای طبقه بندی کلان داده – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق درباره الگوریتم پیشرفته ماشین بردار پشتیبانی (SVM) برای طبقه بندی کلان داده عنوان انگلیسی مقاله Research on SVM improved algorithm for large data classification انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقاله ISI ماشین بردار پشتیبانی (Support Vector Machines) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
ماشین بردار پشتیبانی SVM: یکی از روش‌های یادگیری بانظارت است که از آن برای طبقه‌بندی و رگرسیون استفاده می‌کنند.این روش از جملهٔ روش‌های نسبتاً جدیدی است که در سال‌های اخیر کارایی خوبی نسبت به روش‌های قدیمی‌تر برای طبقه‌بندی از جمله شبکه‌های عصبی پرسپترون نشان داده است. مبنای کاری دسته‌بندی کنندة SVM دسته‌بندی خطی داده‌ها است و در تقسیم خطی داده‌ها سعی می‌کنیم خطی را انتخاب کنیم که حاشیه اطمینان بیشتری داشته باشد.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده ماشین بردار پشتیبانی اینجا کلیک نمایید.