دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی نرم افزار به زبان انگلیسی - صفحه 26 از 29 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز کاستی توسط مدل رشد قابلیت اطمینان نرم افزار – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز کاستی توسط مدل رشد قابلیت اطمینان نرم افزار – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Defect Analysis and Prediction by Applying the Multistage Software Reliability Growth Model ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل کاستی و پیش بینی با به کار بردن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سیستم خبره پوششی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سیستم خبره پوششی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wearable Expert System Development: Definitions, Models and Challenges for the Future ترجمه عنوان مقاله توسعه سیستم خبره پوششی: تعاریف، مدل ها و چالش هایی برای آینده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل رشد قابلیت اطمینان نرم افزار مبتنی بر SVR قوی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل رشد قابلیت اطمینان نرم افزار مبتنی بر SVR قوی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A robust weighted SVR-based software reliability growth model ترجمه عنوان مقاله مدل رشد قابلیت اطمینان نرم افزار مبتنی بر SVR قوی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار توسط تکنیک یادگیری ماشین – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار توسط تکنیک یادگیری ماشین – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Software reliability prediction using machine learning techniques ترجمه عنوان مقاله پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از تکنیک محاسباتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از تکنیک محاسباتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of Software Reliability using Bio Inspired Soft Computing Techniques ترجمه عنوان مقاله پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از تکنیک محاسباتی الهام […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزار Numalis برای محاسبات عددی – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزار Numalis برای محاسبات عددی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Overview of Numalis Software Suite for Reliable Numerical Computation ترجمه عنوان مقاله مرور اجمالی نرم افزار Numalis برای محاسبات عددی قابل اعتماد فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق تجربی از تریگر های خطادار در سیستم عامل اندروید – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق تجربی از تریگر های خطادار در سیستم عامل اندروید – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Empirical Investigation of Fault Triggers in Android Operating System ترجمه عنوان مقاله تحقیق تجربی از تریگر های خطادار در سیستم عامل اندروید فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه سیستم عامل اندروید گوگل، iOS اپل و ویندوز تلفن همراه – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه سیستم عامل اندروید گوگل، iOS اپل و ویندوز تلفن همراه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparative Study of Google Android, Apple iOS and Microsoft Windows Phone Mobile Operating Systems ترجمه عنوان مقاله مطالعه مقایسه ای از سیستم های عامل اندروید گوگل، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود پایداری سیستم عامل اندروید سریع برای مشاهده برنامه – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود پایداری سیستم عامل اندروید سریع برای مشاهده برنامه – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stability Improvement of an Accelerated Android Operating System for Application Observation ترجمه عنوان مقاله بهبود پایداری سیستم عامل اندروید سریع برای مشاهده برنامه فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت حجم کاری در سیستم مدیریت پایگاه داده – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت حجم کاری در سیستم مدیریت پایگاه داده – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Workload Management in Database Management Systems: A Taxonomy ترجمه عنوان مقاله مدیریت حجم کاری در سیستم های مدیریت پایگاه داده: یک طبقه بندی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت پایگاه داده مغز کامپیوتری در بیمارستان – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت پایگاه داده مغز کامپیوتری در بیمارستان – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computerized Brain Database Management System for Radiological Department in Hospital ترجمه عنوان مقاله سیستم مدیریت پایگاه داده مغز کامپیوتری برای دپارتمان رادیولوژی در بیمارستان فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد lexiDB: مجذور مقیاس پذیر سیستم مدیریت پایگاه داده – ۲۰۱۷ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد lexiDB: مجذور مقیاس پذیر سیستم مدیریت پایگاه داده – ۲۰۱۷ IEEE

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله lexiDB: A Scalable Corpus Database Management System ترجمه عنوان مقاله lexiDB: مجذور مقیاس پذیر سیستم مدیریت پایگاه داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد فازی برای اولویت بندی استفاده از تضاد مورد نیاز – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد فازی برای اولویت بندی استفاده از تضاد مورد نیاز – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy Approach to Prioritize Usability Requirements Conflicts: An Experimental Evaluation ترجمه عنوان مقاله رویکرد فازی برای اولویت بندی استفاده از تضاد های مورد نیاز: یک ارزیابی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی نرم افزار به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر