دانلود رایگان مقاله ISI موجک به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تخلیه جزئی خودکار با استفاده از تبدیل موجک کراس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تخلیه جزئی خودکار با استفاده از تبدیل موجک کراس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص تخلیه جزئی خودکار با استفاده از تبدیل موجک کراس در سیستم های اندازه گیری مشترک کابل ولتاژ بالا با استفاده از دو سنسور با قطبیت مخالف عنوان انگلیسی مقاله Automatic partial discharge recognition using the cross wavelet transform in high voltage cable joint measuring systems using two opposite […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای آ سه آن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای آ سه آن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای ASEAN عنوان انگلیسی مقاله Inflation cycle synchronization in ASEAN countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص خودکار و محلی سازی انفارکتوس میوکارد در ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص خودکار و محلی سازی انفارکتوس میوکارد در ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص خودکار و محلی سازی انفارکتوس میوکارد در ECG تک ضرب با استفاده ازTQWT کیو-دوگانه و تجزیه تنسور بسته موجک عنوان انگلیسی مقاله Automated detection and localization system of myocardial infarction in single-beat ECG using Dual-Q TQWT and wavelet packet tensor decomposition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG مبتنی بر تبدیل بسته های موجک و تابع همبستگی فرایند تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Automated detection of atrial fibrillation in ECG signals based on wavelet packet transform and correlation function of random process انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد جدید مبتنی بر آنالیز موجک برای تشخیص تشنج صرعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد جدید مبتنی بر آنالیز موجک برای تشخیص تشنج صرعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد جدید مبتنی بر آنالیز موجک و برنامه نویسی حسابی برای تشخیص خودکار و تشخیص تشنج صرعی در سیگنال های EEG با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله A novel approach based on wavelet analysis and arithmetic coding for automated detection and diagnosis of epileptic […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های پردازش سیگنال تطبیقی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های پردازش سیگنال تطبیقی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم های پردازش سیگنال تطبیقی مبتنی بر تجزیه حالت تجربی (EMD) و تجزیه مقیاس زمانی ذاتی (ITD) عنوان انگلیسی مقاله Adaptive Signal Processing Algorithms Based on EMD and ITD انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت تصویر علامت راهنمایی و رانندگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت تصویر علامت راهنمایی و رانندگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت تصویر علامت راهنمایی و رانندگی در محیط کم نور عنوان انگلیسی مقاله Traffic Sign Image Enhancement in Low Light Environment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محلی سازی آسیب عرضی برای لمینت های کامپوزیت – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محلی سازی آسیب عرضی برای لمینت های کامپوزیت – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محلی سازی آسیب عرضی و تخمین اندازه کمی برای لمینت های کامپوزیت بر اساس امواج لمب عنوان انگلیسی مقاله Transverse Damage Localization and Quantitative Size Estimation for Composite Laminates Based on Lamb Waves انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی بافت با استفاده از بسته های موجک – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی بافت با استفاده از بسته های موجک – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های متمایز کننده برای بازیابی بافت با استفاده از بسته های موجک عنوان انگلیسی مقاله Discriminative Features for Texture Retrieval Using Wavelet Packets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقسیم بندی عروق شبکیه چشم بر اساس آشکارساز خطی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقسیم بندی عروق شبکیه چشم بر اساس آشکارساز خطی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش نظارت نشده برای تقسیم بندی عروق شبکیه چشم بر اساس آشکارساز خطی چند مقیاسی و موجک گابور عنوان انگلیسی مقاله Unsupervised Method for Retinal Vessel Segmentation Based on Gabor Wavelet and Multiscale Line Detector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره تحت تغییر عبارات و نورپردازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره تحت تغییر عبارات و نورپردازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره تحت تغییر عبارات و نورپردازی با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات عنوان انگلیسی مقاله Face recognition under varying expressions and illumination using particle swarm optimization انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز دمپر ستون مایع میزان شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز دمپر ستون مایع میزان شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز دمپر ستون مایع میزان شده عنوان انگلیسی مقاله Analysis of tuned liquid column damper nonlinearities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود سیستم های خودکار تشخیص گفتار – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود سیستم های خودکار تشخیص گفتار – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود سیستم های خودکار تشخیص گفتار با استفاده از ویژگی های دینامیکی غیر خطی ارزیابی شده با نمودار بازگشتی سیگنال های گفتاری عنوان انگلیسی مقاله Improvement of automatic speech recognition systems via nonlinear dynamical features evaluated from the recurrence plot of speech signals انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقاله ISI موجک (Wavelet) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
موجک: موجک دسته‌ای از توابع ریاضی هستند که برای تجزیه سیگنال پیوسته به مؤلفه‌های فرکانسی آن بکار می‌رود که رزولوشن هر مؤلفه برابر با مقیاس آن است. تبدیل موجک تجزیه یک تابع بر مبنای توابع موجک می‌باشد. موجک‌ها (که به عنوان موجک‌های دختر شناخته می‌شوند) نمونه‌های انتقال یافته و مقیاس شده یک تابع (موجک مادر) با طول متناهی و نوسانی شدیداً میرا هستند.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده موجک اینجا کلیک نمایید.