دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 42 از 47 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سیستم خبره پوششی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سیستم خبره پوششی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wearable Expert System Development: Definitions, Models and Challenges for the Future ترجمه عنوان مقاله توسعه سیستم خبره پوششی: تعاریف، مدل ها و چالش هایی برای آینده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص رویداد رسانه اجتماعی عظیم با تحلیل موقت – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص رویداد رسانه اجتماعی عظیم با تحلیل موقت – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Event Detection on Large Social Media Using Temporal Analysis ترجمه عنوان مقاله تشخیص رویداد رسانه اجتماعی عظیم با استفاده از تجزیه و تحلیل موقت فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد موثر سیستم تشخیص پلاک خودرو – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد موثر سیستم تشخیص پلاک خودرو – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Efficient Approach For Automatic License Plate Recognition System ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد موثر برای سیستم تشخیص پلاک خودرو فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر ورود و خروج توسط تشخیص پلاک خودرو – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر ورود و خروج توسط تشخیص پلاک خودرو – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Entry and Exit Monitoring using License Plate Recognition ترجمه عنوان مقاله نظارت بر ورود و خروج با استفاده از تشخیص پلاک خودرو فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پلاک خودرو با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پلاک خودرو با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Plate Recognition Using Backpropagation Neural Network and Genetic Algorithm ترجمه عنوان مقاله تشخیص پلاک خودرو با استفاده از شبکه عصبی بازگردنده به عقب و الگوریتم ژنتیک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی حوادث شغلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی حوادث شغلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Applications of Optimized Machine Learning Techniques for Prediction of Occupational Accidents ترجمه عنوان مقاله کاربرد های استفاده از روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی حوادث […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی سطح تولید ضایعات جامد شهرداری در شهر ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی سطح تولید ضایعات جامد شهرداری در شهر ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using machine learning and small area estimation to predict building-level municipal solid waste generation in cities ترجمه عنوان مقاله استفاده از یادگیری ماشین و تخمین مناطق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ویژگی های مرتبط با دگرگون آنکوژن با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ویژگی های مرتبط با دگرگون آنکوژن با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning Identifies Stemness Features Associated with Oncogenic Dedifferentiation ترجمه عنوان مقاله شناسایی ویژگی های مرتبط با دگرگون آنکوژن با یادگیری ماشین فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recent Advances in Convolutional Neural Networks ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای خدمات اکوسیستم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای خدمات اکوسیستم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine learning for ecosystem services ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشین برای خدمات اکوسیستم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط هوش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده IoT آینده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده IoT آینده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enabling distributed intelligence assisted Future Internet of Things Controller (FITC) ترجمه عنوان مقاله فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده اینترنت اشیای آینده (FITC) فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای آنالیز اطلاعات IoT – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای آنالیز اطلاعات IoT – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning for Internet of Things Data Analysis: A Survey ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات اینترنت اشیا: یک تحقیق فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان های جزر و مدی با استفاده از یادگیری ماشین بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان های جزر و مدی با استفاده از یادگیری ماشین بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of tidal currents using Bayesian machine learning ترجمه عنوان مقاله پیش بینی جریان های جزر و مدی با استفاده از یادگیری ماشین بیزی فرمت مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هوش مصنوعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر