دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 47 از 48 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of attacker characterization in ECG-based continuous authentication mechanisms for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Development of a decision support system based on neural networks and a genetic algorithm ترجمه عنوان مقاله  توسعه سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری بر اساس شبکه های عصبی و یک الگوریتم ژنتیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص حرکت انسان با ترکیب حس گر عمقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص حرکت انسان با ترکیب حس گر عمقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Real-Time Human Action Recognition System Using Depth and Inertial Sensor Fusion ترجمه عنوان مقاله  سیستم تشخیص همزمان حرکت انسان با استفاده از ترکیب حس گر عمقی و اینرسی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه روش فراگیری ماشین برای کشف فلج چند گانه مبتنی بر آنتروپی موجک ایستا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه روش فراگیری ماشین برای کشف فلج چند گانه مبتنی بر آنتروپی موجک ایستا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparison of machine learning methods for stationary wavelet entropy-based multiple sclerosis detection: decision tree, k-nearest neighbors, and support vector machine ترجمه عنوان مقاله  مقایسه روش های فراگیری ماشین برای کشف فلج چند گانه مبتنی بر آنتروپی موجک ایستا: درخت تصمیم گیری، نزدیک ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبانی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ویژگی ماشین بردار پشتیبان در تشخیص کاراکتر دست خط مالایایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ویژگی ماشین بردار پشتیبان در تشخیص کاراکتر دست خط مالایایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  SVM Based Feature Set Analysis in Dynamic Malayalam Handwritten Character Recognition ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل مجموعه ویژگی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان در تشخیص کاراکتر دست خط مالایایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص دستخط عربی بر اساس کلمه با طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص دستخط عربی بر اساس کلمه با طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Word-Based Arabic Handwritten Recognition Using SVM Classifier with a Reject Option ترجمه عنوان مقاله  تشخیص دستخط عربی مبتنی برکلمه با استفاده از طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان با گزینه نپذیرفتن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین شدت عملکرد چهره

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین شدت عملکرد چهره

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  ESTIMATION OF FACIAL ACTION INTENSITIES ON 2D AND 3D DATA ترجمه عنوان مقاله  تخمین شدت های عملکرد چهره در داده دو بعدی و سه بعدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر و مهندسی برق گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تطبیقی پروتکل مسیریابی MANET برای دور سنجی روستایی شبکه بی سیم مش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تطبیقی پروتکل مسیریابی MANET برای دور سنجی روستایی شبکه بی سیم مش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Comparative Analysis of MANET Routing Protocols for Low Cost Rural Telemetry Wireless Mesh Networks ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل تطبیقی پروتکل های مسیریابی MANET برای دور سنجی روستایی شبکه های بی  سیم مش (mesh) با هزینه کم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب مسیر تئوری باز پشتیبانی امنیت D2D ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب مسیر تئوری باز پشتیبانی امنیت D2D ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Game theoretic path selection to support security in device-to-device communications ترجمه عنوان مقاله  انتخاب مسیر تئوری بازی به منظور پشتیبانی امنیت در ارتباط دستگاه به دستگاه D2D فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک هیبریدی برای تصاویر پزشکی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک هیبریدی برای تصاویر پزشکی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Hybrid Genetic Algorithm for Medical Image Feature Extraction and selection ترجمه عنوان مقاله  الگوریتم ژنتیک هیبریدی برای استخراج و انتخاب ویژگیهای تصاویر پزشکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی گرایش های مرتبط  هوش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی k-Means و بخش بندی تصاویر مغز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی k-Means و بخش بندی تصاویر مغز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluation of k-Means and fuzzy C-means segmentation on MR images of brain ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی k-Means و بخش بندی تصاویر MR از مغز و فازی C-Means فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر، برق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A bat-neural network multi-agent system (BNNMAS) for stock price prediction: Case study of DAX stock price ترجمه عنوان مقاله  مطالعه سیستم های شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام: مطالعه موردی در قیمت سهام DAX فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق هوش مصنوعی در حسابداری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق هوش مصنوعی در حسابداری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The reports of my death are greatly exaggerated—Artificial intelligence research in accounting ترجمه عنوان مقاله  گزارشات درگذشت من بی نهایت اغراق آمیز هستند – تحقیق هوش مصنوعی در حسابداری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر و […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هوش مصنوعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر