دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری عمیق به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق در طراحی سیستم الکترونیکی دستیابی اطلاعات ترافیک – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق در طراحی سیستم الکترونیکی دستیابی اطلاعات ترافیک – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی سیستم الکترونیکی دستیابی به اطلاعات ترافیک با استفاده از یادگیری عمیق و اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Designing Electronic Traffic Information Acquisition System Using Deep Learning and Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزگشایی عصبی اطلاعات بصری در  ضبط عصبی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزگشایی عصبی اطلاعات بصری در ضبط عصبی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رمزگشایی عصبی اطلاعات بصری در روش ها و رویکردهای مختلف ضبط عصبی عنوان انگلیسی مقاله Neural Decoding of Visual Information Across Different Neural Recording Modalities and Approaches نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراتر از حریم خصوصی – اعمال حریم خصوصی افتراقی در هوش مصنوعی – IEEE 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراتر از حریم خصوصی – اعمال حریم خصوصی افتراقی در هوش مصنوعی – IEEE 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراتر از حریم خصوصی: اعمال حریم خصوصی تفاضلی در حوزه های کلیدی هوش مصنوعی عنوان انگلیسی مقاله More Than Privacy: Applying Differential Privacy in Key Areas of Artificial Intelligence نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اتوماتیک کمبود پیاده رو بتنی با یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اتوماتیک کمبود پیاده رو بتنی با یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار کمبود پیاده رو بتنی و نقشه برداری با یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله Automatic concrete sidewalk deficiency detection and mapping with deep learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق – حفظ حریم خصوصی افتراقی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق – حفظ حریم خصوصی افتراقی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق: حفظ حریم خصوصی تفاضلی در عصر داده های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning: Differential Privacy Preservation in the Era of Big Data نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کدگشای MIMO عظیم با کمک یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کدگشای MIMO عظیم با کمک یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه یادگیری عمیق: کدگشای چند خروجی چند ورودی عظیم با کمک یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله DLNet: Deep learning-aided massive MIMO decoder نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص سطح افسردگی با استفاده از رویکردهای چندوجهی به وسیله تکنیک های یادگیری عمیق – وایلی ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص سطح افسردگی با استفاده از رویکردهای چندوجهی به وسیله تکنیک های یادگیری عمیق – وایلی ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص سطح افسردگی با استفاده از رویکردهای چندوجهی به وسیله تکنیک های یادگیری عمیق با ویژگی های انتخابی چندگانه عنوان انگلیسی مقاله Diagnosis of depression level using multimodal approaches using deep learning techniques with multiple selective features انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای کشاورزی دقیق – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای کشاورزی دقیق – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای کشاورزی دقیق: یک تحلیل کتاب سنجی عنوان انگلیسی مقاله Deep learning for precision agriculture: A bibliometric analysis نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاستن زمان آموزش مدل های یادگیری عمیق – IEEE 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاستن زمان آموزش مدل های یادگیری عمیق – IEEE 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش زمان آموزش مدل های یادگیری عمیق با استفاده از SGD همزمان و اندازه بزرگ دسته ای عنوان انگلیسی مقاله Reducing the training time of deep learning models using synchronous SGD and large batch size نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مقاوم در برابر خطا برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مقاوم در برابر خطا برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مقاوم در برابر خطا برای اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Fault-tolerant AI-driven Intrusion Detection System for the Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص اشیا و درک محیط در خودروهای خودران – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص اشیا و درک محیط در خودروهای خودران – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای تشخیص اشیا و درک محیط در خودروهای خودران: بررسی، چالش ها و مسائل باز عنوان انگلیسی مقاله Deep learning for object detection and scene perception in self-driving cars: Survey, challenges, and open issues انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های پیش بینی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای دیابت – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های پیش بینی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای دیابت – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های پیش بینی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای دیابت نوع ۲: یک مرور اصولی عنوان انگلیسی مقاله Machine learning and deep learning predictive models for type 2 diabetes: a systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای یادگیری عمیق برای IoT در مراقبت های بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای یادگیری عمیق برای IoT در مراقبت های بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربردهای یادگیری عمیق برای IoT در مراقبت های بهداشتی: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Deep learning applications for IoT in health care: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری عمیق (Deep Learning) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف: یادگیری عمیق (به بیانی دیگر: یادگیری ژرف ماشین، یادگیری ساختار ژرف یا یادگیری سلسله مراتبی) یک زیر شاخه از یادگیری ماشینی و بر مبنای مجموعه ای از الگوریتم ها است که در تلاش هستند مفاهیم انتزاعی سطح بالا در دادگان را مدل نمایند که این فرایند را با استفاده از یک گراف عمیق که دارای چندین لایه پردازشی متشکل از چندین لایه تبدیلات خطی و غیر خطی هستند، مدل می کنند. به بیان دیگر پایه آن بر یادگیری نمایش دانش و ویژگی ها در لایه های مدل است. یک نمونه آموزشی (برای نمونه: تصویر یک گربه) می تواند به صورت های گوناگون بسان یک بردار ریاضی پر شده از مقدار به ازای هر پیکسل و در دید کلی تر به شکل یک مجموعه از زیرشکل های کوچک تر (نظیر اعضای صورت گربه) مدل سازی شود.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات یادگیری عمیق در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.