دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری عمیق به زبان انگلیسی - صفحه 12 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey on deep learning for big data ترجمه عنوان مقاله یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری عمیق برای تشخیص چهره – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری عمیق برای تشخیص چهره – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strengths and weaknesses of deep learning models for face recognition against image degradations ترجمه عنوان مقاله قدرت و ضعف مدل های یادگیری عمیق برای تشخیص چهره […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره بر اساس رگرسیون مجدد شبکه عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره بر اساس رگرسیون مجدد شبکه عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Face recognition based on recurrent regression neural network ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره بر اساس رگرسیون مجدد شبکه عصبی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recent Advances in Convolutional Neural Networks ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده: یادگیری عمیق برای تحلیل تمایلات مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده: یادگیری عمیق برای تحلیل تمایلات مالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big Data: Deep Learning for fnancial sentiment analysis ترجمه عنوان مقاله کلان داده: یادگیری عمیق برای تحلیل تمایلات مالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد DeepARG: یادگیری عمیق برای پیش بینی ژن های مقاوم – NCBI 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد DeepARG: یادگیری عمیق برای پیش بینی ژن های مقاوم – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله DeepARG: a deep learning approach for predicting antibiotic resistance genes from metagenomic data ترجمه عنوان مقاله روش DeepARG: یک رویکرد یادگیری عمیق برای پیش بینی ژن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تصویر لمسی بر اساس یادگیری عمیق – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تصویر لمسی بر اساس یادگیری عمیق – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-modal haptic image recognition based on deep learning ترجمه عنوان مقاله تشخیص تصویر لمسی چندگانه بر اساس یادگیری عمیق فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Revisiting multiple instance neural networks ترجمه عنوان مقاله بازبینی چندین شبکه عصبی نمونه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exponential Discriminative Metric Embedding in Deep Learning ترجمه عنوان مقاله تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تولید هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تولید هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای تولید هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning for Sensor-based Activity Recognition: A Survey ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep convolutional learning for Content Based Image Retrieval ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Development of a decision support system based on neural networks and a genetic algorithm ترجمه عنوان مقاله  توسعه سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری بر اساس شبکه های عصبی و یک الگوریتم ژنتیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقاله ISI یادگیری عمیق (Deep Learning) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف: یادگیری عمیق (به بیانی دیگر: یادگیری ژرف ماشین، یادگیری ساختار ژرف یا یادگیری سلسله مراتبی) یک زیر شاخه از یادگیری ماشینی و بر مبنای مجموعه ای از الگوریتم ها است که در تلاش هستند مفاهیم انتزاعی سطح بالا در دادگان را مدل نمایند که این فرایند را با استفاده از یک گراف عمیق که دارای چندین لایه پردازشی متشکل از چندین لایه تبدیلات خطی و غیر خطی هستند، مدل می کنند. به بیان دیگر پایه آن بر یادگیری نمایش دانش و ویژگی ها در لایه های مدل است. یک نمونه آموزشی (برای نمونه: تصویر یک گربه) می تواند به صورت های گوناگون بسان یک بردار ریاضی پر شده از مقدار به ازای هر پیکسل و در دید کلی تر به شکل یک مجموعه از زیرشکل های کوچک تر (نظیر اعضای صورت گربه) مدل سازی شود.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات یادگیری عمیق در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.