دانلود رایگان مقاله ISI زراعت و اصلاح نباتات به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری نانو در زراعت، کاهش زیان پس از برداشت و پردازش غذا – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری نانو در زراعت، کاهش زیان پس از برداشت و پردازش غذا – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد فناوری نانو در زراعت، کاهش زیان پس از برداشت و پردازش غذا: مفهوم امنیت غذایی و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Application of nanotechnology in agriculture, postharvest loss reduction and food processing: food security implication and challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منابع مختلف کود و زمان برداشت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منابع مختلف کود و زمان برداشت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر منابع مختلف کود و زمان برداشت بر خصوصیات رشد، جذب مواد مغذی، بهره‌وری روغن اسانس و ترکیب بندی Mentha x piperita L (نعناع صحرایی) عنوان انگلیسی مقاله Effect of different fertilizer sources and harvesting time on the growth characteristics, nutrient uptakes, essential oil productivity and composition of Mentha […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فنولیک های دیواره سلولی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش فنولیک های دیواره سلولی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش فنولیک های دیواره سلولی در بازسازی اولیه سلول های ذرت دارای کمبود سلولز عنوان انگلیسی مقاله The role of cell wall phenolics during the early remodelling of cellulose-deficient maize cells انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی سازگاری با شوک های اقلیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی سازگاری با شوک های اقلیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع کشت به عنوان یک استراتژی سازگاری با شوک های اقلیمی و پیامدهای آن برای امنیت غذایی در شمال نامیبیا عنوان انگلیسی مقاله Farm diversification as an adaptation strategy to climatic shocks and implications for food security in northern Namibia انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات عنوان انگلیسی مقاله Molecular Basis of Pollen Germination in Cereals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت ریشه زایی اکالیپتوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت ریشه زایی اکالیپتوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Aspergillus flavipes به عنوان یک محرک زیستی جدید برای تقویت ریشه زایی اکالیپتوس عنوان انگلیسی مقاله Aspergillus flavipes as a novel biostimulant for rooting-enhancement of Eucalyptus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اکولوژیکی تولید برنج – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اکولوژیکی تولید برنج – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش اکولوژیکی تولید برنج از طریق هم کشتی برنج و ماهی عنوان انگلیسی مقاله Ecological intensification of rice production through rice-fish co-culture انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روشهای مختلف خاکورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روشهای مختلف خاکورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر وجود کربن در تولید گندم و ذرت در فلات Loess چین عنوان انگلیسی مقاله Effects of different tillage practices on the carbon footprint of wheat and maize production in the Loess Plateau of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعدیل بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه با کاهش عملکرد ذاتی در طول زمان عنوان انگلیسی مقاله Rice yield improvements through plant breeding are offset by inherent yield declines over time انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی از کاشت تا برداشت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی از کاشت تا برداشت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی ۴۰۵ ساله هر ۱۵ روز از زمان کاشت تا برداشت عنوان انگلیسی مقاله The ‘Plantain-Optim’ dataset: Agronomic traits of 405 plantains every 15 days from planting to harvest انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی در چین عنوان انگلیسی مقاله Integrating mechanization with agronomy and breeding to ensure food security in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش خشکی در آفتابگردان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش خشکی در آفتابگردان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنش خشکی در آفتابگردان: اثرات فیزیولوژیکی و مدیریت آن از طریق اصلاح و جایگزینی زراعی عنوان انگلیسی مقاله Drought stress in sunflower: Physiological effects and its management through breeding and agronomic alternatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مورچه ها در مرکبات – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مورچه ها در مرکبات – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مورچه ها در مرکبات: تاثیر بر فراوانی، غنای گونه ها، تنوع و ساختار جامعه شکارچیان و پارازیتوئید ها عنوان انگلیسی مقاله Ants in citrus: impact on the abundance, species richness, diversity and community structure of predators and parasitoids انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته زراعت و اصلاح نباتات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر