دانلود رایگان مقالات ژورنالی کشاورزی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و فرصت ها برای تولید کنندگان محصولات زراعی – هینداوی ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و فرصت ها برای تولید کنندگان محصولات زراعی – هینداوی ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش ها و فرصت ها برای تولید کنندگان محصولات زراعی در محدوده سینان در بازتاب پاندمی کووید-۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Challenges and Opportunities for the Agricultural Producers in Sinana District in Reflection of COVID-19 Pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مشارکت مبتنی بر بازی جدی Dynamix برای طراحی سناریو ادغام محصول زراعی و دامی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مشارکت مبتنی بر بازی جدی Dynamix برای طراحی سناریو ادغام محصول زراعی و دامی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد مشارکتی مبتنی بر بازی جدی Dynamix برای طراحی همزمان سناریوهای ادغام محصول و دام در میان مزارع عنوان انگلیسی مقاله A participatory approach based on the serious game Dynamix to co-design scenarios of crop-livestock integration among farms نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد عنوان انگلیسی مقاله Understory shading exacerbated grassland soil erosion by changing community composition انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محیطی تراز مزرعه سیستم  لبنی ارگانیک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محیطی تراز مزرعه سیستم لبنی ارگانیک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی محیطی سطح مزرعه سیستم های لبنی ارگانیک در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Farm level environmental assessment of organic dairy systems in the U.S. انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیای کشاورزی برای نظارت محیطی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیای کشاورزی برای نظارت محیطی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیای کشاورزی برای نظارت محیطی: گذشته، حال و آینده عنوان انگلیسی مقاله Ag-IoT for crop and environment monitoring: Past, present, and future انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران مزرعه و پذیرش سیستم های اطلاعات مدیریت مزرعه – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران مزرعه و پذیرش سیستم های اطلاعات مدیریت مزرعه – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش و درک سیستم های اطلاعات مدیریت مزرعه توسط مدیران مزرعه سوئیسی آینده – یک مطالعه آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Adoption and perception of farm management information systems by future Swiss farm managers – An online study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای کشاورزی دقیق – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای کشاورزی دقیق – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای کشاورزی دقیق: یک تحلیل کتاب سنجی عنوان انگلیسی مقاله Deep learning for precision agriculture: A bibliometric analysis نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری نانو در زراعت، کاهش زیان پس از برداشت و پردازش غذا – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری نانو در زراعت، کاهش زیان پس از برداشت و پردازش غذا – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد فناوری نانو در زراعت، کاهش زیان پس از برداشت و پردازش غذا: مفهوم امنیت غذایی و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Application of nanotechnology in agriculture, postharvest loss reduction and food processing: food security implication and challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مرزهای مفهومی مدیریت زنجیره تامین پایدار و پیوند اقتصاد دورانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مرزهای مفهومی مدیریت زنجیره تامین پایدار و پیوند اقتصاد دورانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش مرزهای مفهومی مدیریت زنجیره تامین پایدار و پیوند اقتصاد دورانی عنوان انگلیسی مقاله Expanding conceptual boundaries of the sustainable supply chain manage‐ ment and circular economy nexus انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! عنوان انگلیسی مقاله For the sake of the Bioeconomy: define what a Synthetic Biology Chassis is! انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در میان افسران ترویج کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در میان افسران ترویج کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در میان افسران ترویج کشاورزی و تأثیر آن در تحویل توسعه در غنا عنوان انگلیسی مقاله Information and communication technologies (ICTs) usage among agricultural extension officers and its impact on extension delivery in Ghana انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر مدیریت صندوق زمین های کشاورزی عمومی در ویتنام – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر مدیریت صندوق زمین های کشاورزی عمومی در ویتنام – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر مدیریت صندوق زمین های کشاورزی عمومی در منطقه جیا لام ، شهر هانوی ، ویتنام عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting the management of public agricultural land fund in Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی شبکه ۵G و تأثیر آن بر کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی شبکه ۵G و تأثیر آن بر کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی شبکه ۵G و تأثیر آن بر کشاورزی: چالش ها و فرصت ها عنوان انگلیسی مقاله A survey on the 5G network and its impact on agriculture: Challenges and opportunities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی کشاورزی به زبان انگلیسی از مجلات ISI