دانلود رایگان مقاله ISI گیاه پزشکی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر Dnmt1 بر اصلاح متیلاسیون و تغییرات بیان ژن در WGBS همراه با آنالیز RNA-seq در طی انجماد تخمک موش  – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر Dnmt1 بر اصلاح متیلاسیون و تغییرات بیان ژن در WGBS همراه با آنالیز RNA-seq در طی انجماد تخمک موش – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عنوان فارسی مقاله: WGBS همراه با تجزیه و تحلیل RNA-seq نشان داد که Dnmt1 بر اصلاح متیلاسیون و تغییرات بیان ژن در طی انجماد تخمک موش تأثیر می گذارد. عنوان انگلیسی مقاله WGBS combined with RNA-seq analysis revealed that Dnmt1 affects the methylation modification and gene expression changes during […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری های پیشرفته تشخیص تصویر بیماری های کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری های پیشرفته تشخیص تصویر بیماری های کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فن آوری های پیشرفته تشخیص تصویر بیماری های کشاورزی: مروری عنوان انگلیسی مقاله Advanced agricultural disease image recognition technologies: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت درون رایانه ای گیاه پزشکی چینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت درون رایانه ای گیاه پزشکی چینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت درون رایانه ای گیاه پزشکی چینی با پتانسیل برای جلوگیری مستقیم از کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله In silico screening of Chinese herbal medicines with the potential to directly inhibit 2019 novel coronavirus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک خشکسالی بر ذرت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک خشکسالی بر ذرت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک خشکسالی بر ذرت بهاره بر اساس مدل چینش APSIM در استان لیائونینگ ، چین عنوان انگلیسی مقاله Drought risk assessment of spring maize based on APSIM crop model in Liaoning province, China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دانه های بی رنگ انار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دانه های بی رنگ انار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود دانه های بی رنگ انار با استفاده از کود آهن و روی عنوان انگلیسی مقاله Improvement of pomegranate colorless arils using iron and zinc fertilization انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام تجربیات نامطلوب دوران کودکی در سراسر برنامه درسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام تجربیات نامطلوب دوران کودکی در سراسر برنامه درسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام تجربیات نامطلوب دوران کودکی در سراسر برنامه درسی پرستاری عنوان انگلیسی مقاله Integration of Adverse Childhood Experiences Across Nursing Curriculum انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در برنامه درسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در برنامه درسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در یک برنامه درسی مبتنی بر مفهوم عنوان انگلیسی مقاله Predicting Success for Associate Degree Nursing Students in a Concept-Based Curriculum انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت آفات یکپارچه در دانه نخود فرنگی – الزویر ۲۰۱۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت آفات یکپارچه در دانه نخود فرنگی – الزویر ۲۰۱۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت آفات یکپارچه در دانه نخود فرنگی عنوان انگلیسی مقاله Integrated pest management in faba bean انتشار مقاله سال ۲۰۱۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل روش ها و افکار در مطالعات انجماد غلات – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل روش ها و افکار در مطالعات انجماد غلات – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Co-evolution of methods and thoughts in cereal domestication studies: a tale of barley (Hordeum vulgare) ترجمه عنوان مقاله تکامل روش ها و افکار در مطالعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه ذخیره سازی دسته غلات فرموله شده با آرد پوست موز – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه ذخیره سازی دسته غلات فرموله شده با آرد پوست موز – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Storage study of cereal bars formulated with banana peel flour; Bioactive compounds and texture properties ترجمه عنوان مقاله مطالعه ذخیره سازی دسته غلات فرموله شده با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط بین عملکرد غلات و خاصیت خاک و ساختار شیمیایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط بین عملکرد غلات و خاصیت خاک و ساختار شیمیایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Spatial relationships among cereal yields and selected soil physical and chemical properties ترجمه عنوان مقاله روابط فضایی بین عملکرد غلات و خاصیت فیزیکی خاک انتخاب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بتا-گلوکوسیداز در دانه های بادام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بتا-گلوکوسیداز در دانه های بادام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله β-Glucosidase activity in almond seeds ترجمه عنوان مقاله فعالیت بتا-گلوکوسیداز در دانه های بادام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، کشاورزی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت آنتی بیوتیک در گیاهان تصفیه فاضلاب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت آنتی بیوتیک در گیاهان تصفیه فاضلاب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Antibiotic resistance in wastewater treatment plants: Tackling the black box ترجمه عنوان مقاله مقاومت آنتی بیوتیک در گیاهان تصفیه فاضلاب: مبارزه با جعبه سیاه فرمت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته گیاه پزشکی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر