مقالات Q1 کشاورزی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش آشفتگی در انتشار فسفر داخلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش آشفتگی در انتشار فسفر داخلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش آشفتگی در انتشار فسفر داخلی: شدت تلاطم اهمیت دارد عنوان انگلیسی مقاله The role of turbulence in internal phosphorus release: Turbulence intensity matters انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری مدرن مقیاس گذاری یا محرومیت مقیاس گذاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری مدرن مقیاس گذاری یا محرومیت مقیاس گذاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فن آوری مدرن مقیاس گذاری یا محرومیت مقیاس گذاری؟ دسترسی پویایی اجتماعی-سیاسی در مالت جو در جوامع کوهستانی در اتیوپی جنوبی عنوان انگلیسی مقاله Scaling modern technology or scaling exclusion? The socio-political dynamics of accessing in malt barley innovation in two highland communities in Southern Ethiopia انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های تولید علوفه برای بهبود سودآوری در تولید لبنیات ارگانیک در عرض های جغرافیایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های تولید علوفه برای بهبود سودآوری در تولید لبنیات ارگانیک در عرض های جغرافیایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های تولید علوفه برای بهبود سودآوری در تولید لبنیات ارگانیک در عرض های جغرافیایی بالا عنوان انگلیسی مقاله Forage production strategies for improved profitability in organic dairy production at high latitudes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات عنوان انگلیسی مقاله Molecular Basis of Pollen Germination in Cereals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت ریشه زایی اکالیپتوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت ریشه زایی اکالیپتوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Aspergillus flavipes به عنوان یک محرک زیستی جدید برای تقویت ریشه زایی اکالیپتوس عنوان انگلیسی مقاله Aspergillus flavipes as a novel biostimulant for rooting-enhancement of Eucalyptus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رژیم غذایی گاوهای شیرده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رژیم غذایی گاوهای شیرده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گنجاندن Asparagopsis armata در رژیم غذایی گاوهای شیرده ، میزان انتشار متان روده را بیش از ۵۰ درصد کاهش می دهد عنوان انگلیسی مقاله Inclusion of Asparagopsis armata in lactating dairy cows’ diet reduces enteric methane emission by over 50 percent انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کود آزاد کنترل شده کیسه ای بر فقدان نیتروژن ، انتشار گازهای گلخانه ای و میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو عنوان انگلیسی مقاله Effect of bag-controlled release fertilizer on nitrogen loss, greenhouse gas emissions, and nitrogen applied amount in peach production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ساختار بهینه کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ساختار بهینه کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی ساختار بهینه کشاورزی و اندازه جمعیت در یک حوضه آبخیز مخزن بر اساس ظرفیت حمل اکولوژیکی آب تحت عدم قطعیت عنوان انگلیسی مقاله Identification of the optimal agricultural structure and population size in a reservoir watershed based on the water ecological carrying capacity under uncertainty انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دانه های بی رنگ انار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دانه های بی رنگ انار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود دانه های بی رنگ انار با استفاده از کود آهن و روی عنوان انگلیسی مقاله Improvement of pomegranate colorless arils using iron and zinc fertilization انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اکولوژیکی تولید برنج – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اکولوژیکی تولید برنج – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش اکولوژیکی تولید برنج از طریق هم کشتی برنج و ماهی عنوان انگلیسی مقاله Ecological intensification of rice production through rice-fish co-culture انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات کربن در تولید گوشت گاو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات کربن در تولید گوشت گاو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک عدم اطمینان در تاثیرات کربن در تولید گوشت گاو عنوان انگلیسی مقاله Understanding uncertainty in the carbon footprint of beef production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآیی اقتصادی کشاورزی شهری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآیی اقتصادی کشاورزی شهری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر کربن و کارآیی اقتصادی کشاورزی شهری در پکن – یک مطالعه موردی مقایسه ای از کشاورزی مرسوم و خانگی عنوان انگلیسی مقاله Carbon footprint and economic efficiency of urban agriculture in Beijing – a comparative case study of conventional and homedelivery agriculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روشهای مختلف خاکورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روشهای مختلف خاکورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر وجود کربن در تولید گندم و ذرت در فلات Loess چین عنوان انگلیسی مقاله Effects of different tillage practices on the carbon footprint of wheat and maize production in the Loess Plateau of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 کشاورزی به زبان انگلیسی از مجلات ISI