دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور استرالیا به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ورود استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ورود استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Scoring on and off the field?: The impact of Australia’s inclusion in the Asian Football Confederation ترجمه عنوان مقاله  امتیاز آوری چه داخل و چه خارج از زمین بازی؟تاثیر ورود استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل DEA شبکه مدل تولید با کیفیت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل DEA شبکه مدل تولید با کیفیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A network DEA quantity and quality-orientated production model: An application to Australian university  research services ترجمه عنوان مقاله  مدل DEA شبکه و مدل تولید با کیفیت: یک برنامه کاربردی برای خدمات تحقیقاتی دانشگاه استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاهل […]

دانلود رایگان مقاله ISI در مورد کشور استرالیا (Australia) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشور استرالیا اینجا کلیک نمایید.