دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور استرالیا به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک دانش آموزان استرالیایی از شغل فروشندگی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک دانش آموزان استرالیایی از شغل فروشندگی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله From resentment to excitement – Australasian students’ perception towards a sales career ترجمه عنوان مقاله از خشم تا هیجان – ادراک دانش آموزان استرالیایی از شغل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب حسابداری دارایی نامشهود – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب حسابداری دارایی نامشهود – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolution of intangible asset accounting: Evidence from Australia ترجمه عنوان مقاله انقلاب حسابداری دارایی نامشهود: شواهدی از استرالیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی دو سوگرا با تمرکز به موضوع – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی دو سوگرا با تمرکز به موضوع – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The ambivalence of subject-focused curriculum inquiry: the case of history education research in Australia ترجمه عنوان مقاله برنامه درسی دو سوگرا با تمرکز به موضوع: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه معلمان نسب به برنامه درسی سواد غذایی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه معلمان نسب به برنامه درسی سواد غذایی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Teachers’ perspectives of a new food literacy curriculum in Australia ترجمه عنوان مقاله دیدگاه معلمان نسب به برنامه درسی سواد غذایی در استرالیا فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس شغلی در پرستاران استراليا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس شغلی در پرستاران استراليا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reducing occupational stress among registered nurses in very remote Australia: A participatory action research approach ترجمه عنوان مقاله کاهش استرس شغلی در پرستاران ثبت شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاریخچه کوتاه اخلاق کاربردی در استرالیا – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاریخچه کوتاه اخلاق کاربردی در استرالیا – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Short History of Applied Ethics in Australia ترجمه عنوان مقاله تاریخچه کوتاه اخلاق کاربردی در استرالیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای مشاوره آنلاین در مدارس متوسطه استرالیا – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای مشاوره آنلاین در مدارس متوسطه استرالیا – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Implementing Online Counselling in Australian Secondary Schools: What Principals Think ترجمه عنوان مقاله اجرای مشاوره آنلاین در مدارس متوسطه استرالیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرعت بخشی به پروژه های تظاهری استرالیایی با تحقیق تمرکز یافته (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرعت بخشی به پروژه های تظاهری استرالیایی با تحقیق تمرکز یافته (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accelerating Australian Demonstration Projects Through Focused Research & Development ترجمه عنوان مقاله سرعت بخشی به پروژه های تظاهری استرالیایی با توسعه و تحقیق تمرکز یافته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت کیفیت مراقبت بهداشتی با مدل ۳-E ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت کیفیت مراقبت بهداشتی با مدل ۳-E ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A healthcare quality management system underpinning the 3-E model and its application in a new tertiary hospital in Australia ترجمه عنوان مقاله  یک سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل ۳-E و کاربرد آن در یک بیمارستان جدید و عالی در استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Voluntary corporate governance structure and financial distress: Evidence from Australia ترجمه عنوان مقاله ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی: سندی از استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط مهندسی مالی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه مرکز تحقیقات تعاونی استرالیا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه مرکز تحقیقات تعاونی استرالیا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Australia’s Cooperative Research Centre Program: A transaction cost theory perspective ترجمه عنوان مقاله  برنامه مرکز تحقیقات تعاونی استرالیا: دیدگاه تئوری هزینه معامله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت  و علوم تربیتی مجله  سیاست تحقیق – Research Policy […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل ریسک مدیریت تغییرات آب و هوایی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل ریسک مدیریت تغییرات آب و هوایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence ترجمه عنوان مقاله  تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی روزنامه نگاران استرالیا برای روابط عمومی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی روزنامه نگاران استرالیا برای روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Ten shades of truth: A study of Australian journalists’ shift to political PR ترجمه عنوان مقاله  ده سایه از حقیقت: مطالعه گذار روزنامه نگاران استرالیا برای روابط عمومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش […]

دانلود رایگان مقاله ISI در مورد کشور استرالیا (Australia) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشور استرالیا اینجا کلیک نمایید.