دانلود رایگان مقالات سال 2018 - صفحه 302 از 305 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری تکنولوژی و هوش برای IoT بر اساس تکنولوژی Eyewear  (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری تکنولوژی و هوش برای IoT بر اساس تکنولوژی Eyewear (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Explore technology innovation and intelligence for IoT (Internet of Things) based eyewear technology ترجمه عنوان مقاله نوآوری تکنولوژی و هوش برای IoT بر اساس تکنولوژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط مشترک سازمان های نوآوری تکنولوژی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط مشترک سازمان های نوآوری تکنولوژی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing collaborative relationships among industrialized construction technology innovation organizations: A combined SNA and SEM approach ترجمه عنوان مقاله تحلیل روابط مشترک بین سازمان های نوآوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش نوآوری و فناوری در زنجیره رقابتی عرضه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش نوآوری و فناوری در زنجیره رقابتی عرضه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Innovation and Technology Diffusion in Competitive Supply Chains ترجمه عنوان مقاله گسترش نوآوری و فناوری در زنجیره رقابتی عرضه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Driving Effect of Technology Innovation on Energy Utilization Efficiency in Strategic Emerging Industries ترجمه عنوان مقاله نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای پیاده سازی راهبردهای توسعه اکو صنعتی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای پیاده سازی راهبردهای توسعه اکو صنعتی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Co-benefits accounting for the implementation of eco-industrial development strategies in the scale of industrial park based on emergy analysis ترجمه عنوان مقاله توجیه مزایای مشترک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری فعال گروه مدار (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری فعال گروه مدار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Batch-based Active Learning: Application to Social Media Data for Crisis Management ترجمه عنوان مقاله یادگیری فعال گروه مدار: کاربرد در داده های رسانه های اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی رفتار استدلالی افراد در سامانه تجارت الکترونیک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی رفتار استدلالی افراد در سامانه تجارت الکترونیک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling the rational behavior of individuals on an e-commerce system ترجمه عنوان مقاله مدلسازی رفتار استدلالی افراد در یک سامانه تجارت الکترونیک فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست خدمات و مسائل (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست خدمات و مسائل (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Service failure and problems: Internal marketing solutions for facing the future ترجمه عنوان مقاله شکست خدمات و مسائل: راه حل های بازاریابی درونی برای رو […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش در رفتار و رابطه آن با بازاریابی اجتماعی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش در رفتار و رابطه آن با بازاریابی اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing ترجمه عنوان مقاله آزمایش عملی مفهوم ارزش در رفتار و رابطه آن با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی قومیتی در فصل مشترک بازار و توسعه اجتماعی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی قومیتی در فصل مشترک بازار و توسعه اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ethnic marketing practice and research at the intersection of market and social development: A macro study of the past and present, with a look to […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم راستایی عملکردهای بازاریابی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم راستایی عملکردهای بازاریابی (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶۲ صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marketing-Operations Alignment: A Review of the Literature and Theoretical Background ترجمه عنوان مقاله هم راستایی عملکردهای بازاریابی: بررسی ادبیات و دورنمای تئوریکی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ظرفیت بازاریابی در بازده سهام (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ظرفیت بازاریابی در بازده سهام (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How does marketing capability impact abnormal stock returns? The mediating role of growth ترجمه عنوان مقاله چگونه ظرفیت های بازاریابی در بازده غیر عادی سهام […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه سازی و تحلیل بازاریابی دهان به دهان (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه سازی و تحلیل بازاریابی دهان به دهان (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The modeling and analysis of the word-of-mouth marketing ترجمه عنوان مقاله نمونه سازی و تحلیل بازاریابی دهان به دهان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2018 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.
همچنین برای بررسی بهتر میتوانید لینکهای زیر را نیز جهت یافتن مقاله انگلیسی جدید (بدون ترجمه) مشاهده نمایید:
مقالات 2018 مدیریت
مقالات 2018 بازاریابی
مقالات 2018 اقتصاد
مقالات 2018 مهندسی صنایع
مقالات 2018 حسابداری
مقالات 2018 عمران
مقالات 2018 معماری
مقالات 2018  شهرسازی
مقالات 2018 مهندسی کامپیوتر
مقالات 2018 مهندسی برق
مقالات 2018 مهندسی فناوری اطلاعات
مقالات 2018 فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقالات 2018 روانشناسی
مقالات 2018 جغرافیا
مقالات 2018 تربیت بدنی
مقالات 2018 پزشکی
مقالات 2018 حقوق
مقالات 2018 علوم اجتماعی
مقالات 2018 علوم تربیتی
مقالات 2018 گردشگری
مقالات 2018 محیط زیست
مقالات 2018 مهندسی معدن
مقالات 2018 مهندسی مکانیک
مقالات 2018 مهندسی انرژی
مقالات 2018 زیست شناسی
مقالات 2018 بیوتکنولوژی
مقالات 2018 شیمی
مقالات 2018 کشاورزی
مقالات 2018 علوم ارتباطات اجتماعی
مقالات 2018 دامپزشکی
مقالات 2018 صنایع غذایی
مقالات 2018 منابع طبیعی
مقالات 2018 مهندسی پزشکی
مقالات 2018 دندانپزشکی
مقالات 2018 داروسازی
مقالات سال 2017 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2016 (بدون ترجمه)
مقالات سال 2015 (بدون ترجمه)
مقالات انگلیسی 2018 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2017 با ترجمه آماده
مقالات انگلیسی 2016 با ترجمه آماده

لیست کل مقالات انگلیسی سال 2018 :