سال انتشار - صفحه 930 از 961 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه پویا بین دوگانگی مدیر عامل عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه پویا بین دوگانگی مدیر عامل عملکرد شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The dynamic relationship between CEO duality and firm performance: The moderating role of board  independence ترجمه عنوان مقاله رابطه پویا بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت: نقش مستقل استقلال هیئت مدیره فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه شکاف کارکنان خط مقدم جهت گیری مشتری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه شکاف کارکنان خط مقدم جهت گیری مشتری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Understanding the relationship between frontline employee boreout and customer orientation ترجمه عنوان مقاله  درک رابطه بین شکاف کارکنان خط مقدم و جهت گیری مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش مصرف تقلبی غیر اخلاقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش مصرف تقلبی غیر اخلاقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  New insights into unethical counterfeit consumption ترجمه عنوان مقاله  بینش جدید به مصرف تقلبی غیر اخلاقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله  مجله تحقیقات بازاریابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بازار پول نقدی طی رکود اقتصادی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بازار پول نقدی طی رکود اقتصادی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Is cash king? Market performance and cash during a recession ترجمه عنوان مقاله  آیا پول نقدی پادشاه است؟ عملکرد بازار و پول نقدی در طی رکود اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف کنندگان مادی گرا سیستم اشتراک گذاری تجاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف کنندگان مادی گرا سیستم اشتراک گذاری تجاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When do materialistic consumers join commercial sharing systems ترجمه عنوان مقاله  زمانی که مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری می پیوندند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکدار هیئت مدیره فعالیت نوآورانه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکدار هیئت مدیره فعالیت نوآورانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Banker on board and innovative activity ترجمه عنوان مقاله  بانکدار در هیئت مدیره و فعالیت نوآورانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بانکداری مجله  مجله تحقیقات بازاریابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اندازه گیری اعتبار ساختار ارزش کار اسلامی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اندازه گیری اعتبار ساختار ارزش کار اسلامی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Measuring and validating Islamic work value constructs: An empirical exploration using Malaysian samples ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری و اعتبار ساختار ارزش کار اسلامی: یک مطالعه تجربی با استفاده از نمونه های مالزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سبک تفکر عملکرد فروش اهمیت خلاقیت دانش ذهنی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سبک تفکر عملکرد فروش اهمیت خلاقیت دانش ذهنی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Linking thinking styles to sales performance: The importance of creativity and subjective knowledg ترجمه عنوان مقاله  پیوند سبک های تفکر به عملکرد فروش: اهمیت خلاقیت و دانش ذهنی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نام تجاری شرکت اتحادیه برند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نام تجاری شرکت اتحادیه برند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate brand effects in brand alliances ترجمه عنوان مقاله  اثرات نام تجاری شرکت ها در اتحادیه های برند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود جمع آوری اطلاعات پیش بینی نتیجه بازار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود جمع آوری اطلاعات پیش بینی نتیجه بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How crowdsourcing improves prediction of market-oriented outcomes ترجمه عنوان مقاله  چگونه جمع آوری اطلاعات، پیش بینی نتایج حاصل از بازار را بهبود می بخشد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه CSR رفتار نقش بزرگ مشتری تعدیل هویت سازمانی اخلاقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه CSR رفتار نقش بزرگ مشتری تعدیل هویت سازمانی اخلاقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  CSR motivation and customer extra-role behavior: Moderation of ethical corporate identity ترجمه عنوان مقاله انگیزه CSR و رفتار نقش بزرگ مشتری: تعدیل هویت سازمانی اخلاقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار  شرکت غربی چین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار شرکت غربی چین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Western firms’ successful and unsuccessful business models in China ترجمه عنوان مقاله مدل های کسب و کار موفق و ناموفق شرکت های غربی در چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش جذب تنوع اثر تعدیل کشور مبدا شرکت استخدامی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش جذب تنوع اثر تعدیل کشور مبدا شرکت استخدامی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Reactions towards diversity recruitment and the moderating influence of the recruiting firms’ country-of-origin ترجمه عنوان مقاله  واکنش به جذب تنوع و تاثیر تعدیل کشور مبدا شرکت های استخدامی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس  میباشد سال انتشار مقاله […]