سال انتشار - صفحه 930 از 948 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سطوح مقدماتی و نزدیکی اهدا به پاسخ مصرف کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سطوح مقدماتی و نزدیکی اهدا به پاسخ مصرف کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  It’s the thought that counts: The effects of construal level priming and donation proximity on consumer  response to donation framing ترجمه عنوان مقاله  فکری که محاسبه میکند: اثرات سطوح مقدماتی و نزدیکی اهدا به پاسخ مصرف کننده در شکل گیری کمک های مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روابط خریدار چشم انداز مبتنی بر هنجار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روابط خریدار چشم انداز مبتنی بر هنجار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Buyer-supplier relationship decline: A norms-based perspective ترجمه عنوان مقاله  کاهش روابط خریدار و تامین کننده: چشم انداز مبتنی بر هنجارها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان تعیین کننده وفاداری مصرف کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان تعیین کننده وفاداری مصرف کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate social responsibility as a determinant of consumer loyalty: An examination of ethical standard,  satisfaction, and trust ترجمه عنوان مقاله  مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان تعیین کننده وفاداری مصرف کننده: بررسی استانداردهای اخلاقی، رضایتمندی و  اعتماد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز پویایی رقابت در استراتژی محصول شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز پویایی رقابت در استراتژی محصول شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does rivals’ innovation matter? A competitive dynamics perspective on firms’ product strategy ترجمه عنوان مقاله  آیا نوآوری رقبا اهمیت دارد؟ چشم انداز پویایی رقابت در استراتژی محصول شرکت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر قالب فروشگاه خرده فروشی بر ارتباط وفاداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر قالب فروشگاه خرده فروشی بر ارتباط وفاداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of retail store format on the satisfaction-loyalty link: An empirical investigation ترجمه عنوان مقاله  تاثیر قالب فروشگاه خرده فروشی بر ارتباط وفاداری – رضایتمندی: تحقیق تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فعالیت میکروبلاگ به محصول جدید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فعالیت میکروبلاگ به محصول جدید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does who we are affect what we say and when? Investigating the impact of activity and connectivity on  microbloggers’ response to new products ترجمه عنوان مقاله  آیا ما با چیزی که به شخصی می گوییم،تاثیرگذار هستیم و چه زمانی؟ بررسی تاثیر فعالیت و ارتباطات در پاسخ  میکروبلاگ ها به محصولات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه هواپیمای برای افراد معلول

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه هواپیمای برای افراد معلول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A framework for evaluating the European airline costs of disabled persons and persons with reduced mobility ترجمه عنوان مقاله  چارچوبی برای ارزیابی هزینه های هواپیمای اروپایی برای افراد معلول و افراد با تحرک محدود فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برای تنظیم قیمت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برای تنظیم قیمت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A general framework for price regulation of airports ترجمه عنوان مقاله  یک چارچوب کلی برای تنظیم قیمت در فرودگاه ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه عملکرد عملیاتی ترمینال فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه عملکرد عملیاتی ترمینال فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Analysis of the operational performance of brazilian airport terminals: A multicriteria approach with De Borda-  AHP integration ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل عملکرد عملیاتی ترمینال های فرودگاه برزیل: رویکرد چند گانه با ادغام De Borda-AHP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکتشاف خدمات مضاعف مسافربری زمینی در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکتشاف خدمات مضاعف مسافربری زمینی در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An exploratory examination of additional ground access trips generated by airport ‘meeter-greeters’ ترجمه عنوان مقاله  بررسی اکتشافی خدمات مضاعف مسافربری زمینی در فرودگاه توسط مسئولین خوشامدگویی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر عناصر کیفیت خدمات در تصمیم رفتاری مسافر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر عناصر کیفیت خدمات در تصمیم رفتاری مسافر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Investigating the effects of service recovery quality elements on passengers’ behavioral intention ترجمه عنوان مقاله  بررسی اثرات عناصر کیفیت بهبود خدمات در تصمیم رفتاری مسافران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی برای خطوط هوایی کم هزینه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی برای خطوط هوایی کم هزینه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of tourists’ expectations on purchase intention: Linking marketing strategy for low-cost airlines ترجمه عنوان مقاله  تاثیر انتظارات گردشگران بر هدف خرید: پیوند استراتژی بازاریابی برای خطوط هوایی کم هزینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پیش بینی سرمایه گذاری در زیرساخت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پیش بینی سرمایه گذاری در زیرساخت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting investment and capacity addition in Indian airport infrastructure: Analysis from post-privatization  and post-economic regulation era ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی سرمایه گذاری و ظرفیت اضافی در زیرساخت های فرودگاه هند: تجزیه و تحلیل پس از خصوصی سازی و پس  از دوره تنظیم مقررات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]