سال انتشار - صفحه 931 از 936 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Balancing absorptive capacity and inbound open innovation for sustained innovative performance: An  attention-based view ترجمه عنوان مقاله   تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه پایدار: یک دیدگاه مبتنی بر توجه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی دقیق چارچوب انگیزه ای

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی دقیق چارچوب انگیزه ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Peer review motivation frames: A qualitative approach ترجمه عنوان مقاله   چارچوب انگیزه ای بررسی دقیق: یک روش کیفی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خصومت اقتصادی بر نزادپرستی مصرف کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خصومت اقتصادی بر نزادپرستی مصرف کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Effect of economic animosity on consumer ethnocentrism and product-country images. A binational study on  perception of Germany during the Euro crisis ترجمه عنوان مقاله   اثر خصومت اقتصادی بر نزادپرستی مصرف کننده و تصاویر محصول کشور. یک مطالعه دو ملیتی بر ادراک آلمان در طول  بحران یورو فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The  mediating effect of organizational commitment ترجمه عنوان مقاله   بازنگری ارتباط بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی: اثر واسطه تعهد سازمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرفه و سازمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرفه و سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Professions and organizations: A European perspective ترجمه عنوان مقاله  حرفه ها و سازمان ها: دیدگاه اروپایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط   مدیریت مجله  مجله مدیریت اروپایی – European Management […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری اجتماعی احساسات منفی در تیم کاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری اجتماعی احساسات منفی در تیم کاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The positive outcomes of ‘Socially Sharing Negative Emotions’ in workteams: A conceptual exploration ترجمه عنوان مقاله  نتایج مثبت از به اشتراک گذاری اجتماعی احساسات منفی در تیم های کاری: اکتشاف مفهومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش نقش تعدیل کننده انگیزه درونی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش نقش تعدیل کننده انگیزه درونی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Understanding the climate-knowledge sharing relation: The moderating roles of intrinsic motivation and job  autonomy ترجمه عنوان مقاله  درک رابطه اشتراک گذاری جو – دانش: نقش تعدیل کننده انگیزه درونی و استقلال کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات چند بعدی منابع فرهنگ

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات چند بعدی منابع فرهنگ

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How do we adopt multiple cultural identities? A multidimensional operationalization of the sources of culture ترجمه عنوان مقاله  چگوننه میتوانیم هویت فرهنگی متعدد اتخاذ کنیم؟ عملیات چند بعدی منابع فرهنگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای سازمان با بالا رفتن از سازمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای سازمان با بالا رفتن از سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Resurrecting organization by going beyond organizations ترجمه عنوان مقاله  احیای سازمان با فراتر رفتن از سازمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط   مدیریت عملکرد مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست در سازمان رفتار سیاسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست در سازمان رفتار سیاسی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Politics in organizations: Positive and negative aspects of political behavior ترجمه عنوان مقاله  سیاست در سازمان: جنبه های مثبت و منفی رفتار سیاسی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناخت مشترک منجر به بسته شدن ذهن مدل های ذهنی زمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناخت مشترک منجر به بسته شدن ذهن مدل های ذهنی زمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When shared cognition leads to closed minds: Temporal mental models, team learning, adaptation and  performance ترجمه عنوان مقاله  هنگامی که شناخت مشترک منجر به بسته شدن ذهن می شود: مدل های ذهنی زمانی، یادگیری تیمی، سازگاری و عملکرد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Determinants and consequences of employee attributions of corporate social responsibility as substantive or  symbolic ترجمه عنوان مقاله  عوامل و عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان اساسی و یا نمادین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خریدار حرفه ای و پیشنهاد ارزشی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خریدار حرفه ای و پیشنهاد ارزشی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Professional buyers and the value proposition ترجمه عنوان مقاله  خریداران حرفه ای و پیشنهاد ارزشی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله […]