سال انتشار - صفحه 933 از 948 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در بررسی واگذاری پایه با حامل کم هزینه

مقاله انگلیسی رایگان در بررسی واگذاری پایه با حامل کم هزینه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Base abandonments by low-cost carriers ترجمه عنوان مقاله واگذاری پایه با حامل کم هزینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام تجاری بین اتحادیه هواپیمایی جهانی و خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام تجاری بین اتحادیه هواپیمایی جهانی و خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Brand relationship between global airline alliances and their member airlines ترجمه عنوان مقاله  ارتباط نام تجاری بین اتحادیه های هواپیمایی جهانی و خطوط هوایی عضو آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش خلبانان بر اساس نهاد آموزشی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش خلبانان بر اساس نهاد آموزشی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Safety perceptions of training pilots based on training institution and experience ترجمه عنوان مقاله  ادراک ایمنی آموزش خلبانان بر اساس نهادهای آموزشی و تجربه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی از دیدگاه حمل و نقل خدمات اکسپرس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی از دیدگاه حمل و نقل خدمات اکسپرس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Assessing customer value for express service providers: An empirical study from shippers’ perspective in  Taiwan ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی ارزش مشتری برای ارائه دهندگان خدمات اکسپرس: یک مطالعه تجربی از دیدگاه حمل و نقل در تایوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سرمایه روانشناختی خدمه پرواز

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سرمایه روانشناختی خدمه پرواز

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   An empirical investigation of psychological capital among flight attendants ترجمه عنوان مقاله  تحقیقات تجربی از سرمایه روانشناختی خدمه پرواز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجاری گزارش مالی هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجاری گزارش مالی هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The risk in using financial reports in the study of airline business models ترجمه عنوان مقاله  ریسک استفاده از گزارش های مالی در مطالعه مدل های تجاری هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی کیفی ابقای هوانوردی برون سپاری شده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی کیفی ابقای هوانوردی برون سپاری شده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A qualitative study of outsourced aeronautical maintenance: The case of Brazilian organizations ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه کیفی ابقای هوانوردی برون سپاری شده: مورد سازمان های برزیلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین کرایه بلیط هواپیمایی و موانع خرید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین کرایه بلیط هواپیمایی و موانع خرید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Homogeneous service with heterogeneous products: Relationships among airline ticket fares and purchase  fences ترجمه عنوان مقاله  خدمات همگن با تولیدات ناهمگن: ارتباط بین کرایه بلیط هواپیمایی و موانع خرید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از گیت الکترونیکی بیومتریک در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از گیت الکترونیکی بیومتریک در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An empirical examination of U.S. travelers’ intentions to use biometric e-gates in airports ترجمه عنوان مقاله  بررسی تجربی تصمیم مسافران ایالات متحده برای استفاده از گیت های الکترونیکی بیومتریک در فرودگاه ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب عوامل محموله عملیات در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب عوامل محموله عملیات در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Factors influencing cargo agents choice of operations in Abuja airport, Nigeria ترجمه عنوان مقاله  عوامل موثر بر انتخاب عوامل محموله عملیات در فرودگاه ابوجا، نیجریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری اینترنت موبایل فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری اینترنت موبایل فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Airport mobile internet an innovation ترجمه عنوان مقاله  اینترنت موبایل فرودگاه: یک نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱  صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات IT و علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری بین شرکت  هواپیمایی و آژانس مسافرتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری بین شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Collaborating pivotal suppliers: Complementarities, flexibility, and standard communication between airline  companies and travel agencies ترجمه عنوان مقاله  همکاری تامین کنندگان اصلی: همکاری، انعطاف پذیری و ارتباطات استاندارد بین شرکت های هواپیمایی و آژانس های  مسافرتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت زیست محیطی خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت زیست محیطی خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What are passenger perspectives regarding airlines’ environmental protection? An empirical investigation in  Taiwan ترجمه عنوان مقاله  دیدگاه های مسافرتی در مورد حفاظت زیست محیطی خطوط هوایی چیست؟ یک تحقیق تجربی در تایوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]