سال انتشار - صفحه 934 از 959 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی اعتبار کشور عناصر لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی اعتبار کشور عناصر لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Conceptualizing country-of-ingredient authenticity of luxury brands ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی اعتبار کشور از عناصر لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس  میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرده فروشی لوکس درک احساسات مشتری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرده فروشی لوکس درک احساسات مشتری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Customer emotions and their triggers in luxury retail: Understanding the effects of customer emotions before  and after entering a luxury shop ترجمه عنوان مقاله  احساسات مشتری و عوامل آنها در خرده فروشی های لوکس: درک تاثیرات احساسات مشتری قبل و بعد از ورود به  فروشگاه لوکس فرمت مقاله  PDF نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد وفاداری سبک خرده فروشان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد وفاداری سبک خرده فروشان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of loyalty programs on customer satisfaction, trust, and loyalty toward high- and low-end fashion  retailers ترجمه عنوان مقاله  تاثیر برنامه های وفاداری بر رضایت مشتری، اعتماد و وفاداری به سوی ارزان ترین و گران ترین سبک خرده فروشان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید لباس ورزشی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید لباس ورزشی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Factors affecting sportswear buying behavior: A comparative analysis of luxury sportswear ترجمه عنوان مقاله  عوامل موثر بر رفتار خرید لباس ورزشی: تجزیه و تحلیل تطبیقی لباس ورزشی لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مارک  لوکس دیدگاه شخصیت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مارک لوکس دیدگاه شخصیت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Teen attitudes toward luxury fashion brands from a social identity perspective: A cross-cultural study of  French and U.S. teenagers ترجمه عنوان مقاله  گرایش نوجوانان به نسبت به مارک های لوکس از یک دیدگاه شخصیت اجتماعی: مطالعه متقابل فرهنگی نوجوانان  فرانسوی و آمریکایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش مصرف کننده سفارش سازی الکترونیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش مصرف کننده سفارش سازی الکترونیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of e-mass customization on consumer perceived value, satisfaction, and loyalty toward luxury  brands ترجمه عنوان مقاله  اثرات سفارشی سازی انبوه الکترونیکی بر ارزش مصرف کننده، رضایت و وفاداری به مارک های لوکس درک شده مصرف  کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند پاپ آپ برای تجارب برند دهان به دهان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند پاپ آپ برای تجارب برند دهان به دهان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Linking pop-up brand stores to brand experience and word of mouth: The case of luxury retail ترجمه عنوان مقاله  پیوند فروشگاه های برند پاپ آپ برای تجارب برند و دهان به دهان: مورد مطالعه خرده فروشی لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفوذ یوتیوب vloggers و نگرش نام تجاری لوکس مصرف کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفوذ یوتیوب vloggers و نگرش نام تجاری لوکس مصرف کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  YouTube vloggers’ influence on consumer luxury brand perceptions and intentions ترجمه عنوان مقاله  نفوذ یوتیوب vloggers بر روی درک و نگرش نام تجاری لوکس مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک تمایل خرید مشتری کالا اصلی و تقلبی مارک لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک تمایل خرید مشتری کالا اصلی و تقلبی مارک لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying moderators of brand attachment for driving customer purchase intention of original vs c  ounterfeits of luxury brands ترجمه عنوان مقاله  شناسایی مدیران وابسته به نام تجاری برای تحریک تمایل خرید مشتری به کالاهای اصلی و تقلبی مارک های لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط تجاری چین و ایالات متحده مداخله گوانگسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط تجاری چین و ایالات متحده مداخله گوانگسی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Localization in China: How guanxi moderates Sino–US business relationships ترجمه عنوان مقاله  محلی سازی در چین: چگونگی مداخله گوانگسی در روابط تجاری چین و ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه نمایندگی فروش نماینده نام تجاری محلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه نمایندگی فروش نماینده نام تجاری محلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The local brand representative in reseller networks ترجمه عنوان مقاله  نماینده نام تجاری محلی در شبکه های نمایندگی فروش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام تجاری کشور سازگار با تولید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام تجاری کشور سازگار با تولید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Brand origin and country of production congruity: Evidence from the UK and China ترجمه عنوان مقاله  منشا نام تجاری و کشور سازگار با تولید: شواهد از انگلستان و چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع دانش محلی جهانی داخلی Trilemma

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع دانش محلی جهانی داخلی Trilemma

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Local, global, and internal knowledge sourcing: The trilemma of foreign-based R&D subsidiaries ترجمه عنوان مقاله  منابع دانش محلی، جهانی و داخلی: Trilemma موسسات وابسته به تحقیق و توسعه خارجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]