سال انتشار - صفحه 934 از 949 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی جفت استراتژی برای سوار شدن و پیاده شدن از هواپیما

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی جفت استراتژی برای سوار شدن و پیاده شدن از هواپیما

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Symmetrical design of strategy-pairs for enplaning and deplaning an airplane ترجمه عنوان مقاله  طراحی متقارن جفت های استراتژی برای سوار شدن و پیاده شدن از هواپیما فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خصوصی سازی فرودگاه بر تقاضای خط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خصوصی سازی فرودگاه بر تقاضای خط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Estimating the impact of airport privatization on airline demand: A regression-based event study ترجمه عنوان مقاله  برآورد تاثیر خصوصی سازی فرودگاه بر تقاضای خطوط هوایی: مطالعه رویدادی مبتنی بر رگرسیون فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین طرفدار رقابت در خصوصی سازی فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین طرفدار رقابت در خصوصی سازی فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pro-competition rules in airport privatization: International experience and the Brazilian case ترجمه عنوان مقاله  قوانین طرفدار رقابت در خصوص خصوصی سازی فرودگاه: تجربه بین المللی و مورد برزیلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبعیض کمی قیمت در صنعت حمل و نقل هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبعیض کمی قیمت در صنعت حمل و نقل هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quantity price discrimination in the air transport industry: The easyJet case ترجمه عنوان مقاله  تبعیض کمی قیمت در صنعت حمل و نقل هوایی: مورد آسان جت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه مسافر در فرودگاه ملبورن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه مسافر در فرودگاه ملبورن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An assessment of passenger experience at Melbourne Airport ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی تجربه مسافر در فرودگاه ملبورن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه – (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله مدیریت حمل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز شرایط سخت افزاری عملکرد شرکت هواپیمایی با اندازه گیری محدوده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز شرایط سخت افزاری عملکرد شرکت هواپیمایی با اندازه گیری محدوده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performance assessment of airlines using range-adjusted measure, strong complementary slackness  condition, and discriminant analysis ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی عملکرد شرکت های هواپیمایی با استفاده از اندازه گیری های محدوده، شرایط سخت افزاری مکمل و تحلیل تجزیه  و تحلیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ترافیک هوایی در سازمان دولتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ترافیک هوایی در سازمان دولتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Procuring commercial-off-the-shelf software for Air Traffic Services systems in state-owned organizations: A  client-centered case study in Spain ترجمه عنوان مقاله  تهیه نرم افزار COTS برای سیستم های ترافیک هوایی در سازمان های دولتی: مطالعه مورد محور در اسپانیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارت اعتباری همکاری با برند شرکت هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارت اعتباری همکاری با برند شرکت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Airline co-branded credit cardsdAn application of the theory of planned behavior ترجمه عنوان مقاله  کارت های اعتباری همکاری با برند های شرکت های هواپیمایی – کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در بررسی واگذاری پایه با حامل کم هزینه

مقاله انگلیسی رایگان در بررسی واگذاری پایه با حامل کم هزینه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Base abandonments by low-cost carriers ترجمه عنوان مقاله واگذاری پایه با حامل کم هزینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام تجاری بین اتحادیه هواپیمایی جهانی و خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام تجاری بین اتحادیه هواپیمایی جهانی و خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Brand relationship between global airline alliances and their member airlines ترجمه عنوان مقاله  ارتباط نام تجاری بین اتحادیه های هواپیمایی جهانی و خطوط هوایی عضو آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش خلبانان بر اساس نهاد آموزشی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش خلبانان بر اساس نهاد آموزشی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Safety perceptions of training pilots based on training institution and experience ترجمه عنوان مقاله  ادراک ایمنی آموزش خلبانان بر اساس نهادهای آموزشی و تجربه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی از دیدگاه حمل و نقل خدمات اکسپرس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی از دیدگاه حمل و نقل خدمات اکسپرس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Assessing customer value for express service providers: An empirical study from shippers’ perspective in  Taiwan ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی ارزش مشتری برای ارائه دهندگان خدمات اکسپرس: یک مطالعه تجربی از دیدگاه حمل و نقل در تایوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سرمایه روانشناختی خدمه پرواز

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سرمایه روانشناختی خدمه پرواز

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   An empirical investigation of psychological capital among flight attendants ترجمه عنوان مقاله  تحقیقات تجربی از سرمایه روانشناختی خدمه پرواز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]