سال انتشار - صفحه 935 از 949 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجاری گزارش مالی هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجاری گزارش مالی هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The risk in using financial reports in the study of airline business models ترجمه عنوان مقاله  ریسک استفاده از گزارش های مالی در مطالعه مدل های تجاری هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی کیفی ابقای هوانوردی برون سپاری شده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی کیفی ابقای هوانوردی برون سپاری شده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A qualitative study of outsourced aeronautical maintenance: The case of Brazilian organizations ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه کیفی ابقای هوانوردی برون سپاری شده: مورد سازمان های برزیلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین کرایه بلیط هواپیمایی و موانع خرید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین کرایه بلیط هواپیمایی و موانع خرید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Homogeneous service with heterogeneous products: Relationships among airline ticket fares and purchase  fences ترجمه عنوان مقاله  خدمات همگن با تولیدات ناهمگن: ارتباط بین کرایه بلیط هواپیمایی و موانع خرید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از گیت الکترونیکی بیومتریک در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از گیت الکترونیکی بیومتریک در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An empirical examination of U.S. travelers’ intentions to use biometric e-gates in airports ترجمه عنوان مقاله  بررسی تجربی تصمیم مسافران ایالات متحده برای استفاده از گیت های الکترونیکی بیومتریک در فرودگاه ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب عوامل محموله عملیات در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب عوامل محموله عملیات در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Factors influencing cargo agents choice of operations in Abuja airport, Nigeria ترجمه عنوان مقاله  عوامل موثر بر انتخاب عوامل محموله عملیات در فرودگاه ابوجا، نیجریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری اینترنت موبایل فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری اینترنت موبایل فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Airport mobile internet an innovation ترجمه عنوان مقاله  اینترنت موبایل فرودگاه: یک نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱  صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات IT و علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری بین شرکت  هواپیمایی و آژانس مسافرتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری بین شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Collaborating pivotal suppliers: Complementarities, flexibility, and standard communication between airline  companies and travel agencies ترجمه عنوان مقاله  همکاری تامین کنندگان اصلی: همکاری، انعطاف پذیری و ارتباطات استاندارد بین شرکت های هواپیمایی و آژانس های  مسافرتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت زیست محیطی خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت زیست محیطی خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What are passenger perspectives regarding airlines’ environmental protection? An empirical investigation in  Taiwan ترجمه عنوان مقاله  دیدگاه های مسافرتی در مورد حفاظت زیست محیطی خطوط هوایی چیست؟ یک تحقیق تجربی در تایوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای نیروی جاذبه ای توسط مقصد توریستی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای نیروی جاذبه ای توسط مقصد توریستی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gravitational force exerted by Brazilian tourist destinations on foreign air travelers ترجمه عنوان مقاله  اجرای نیروی جاذبه ای توسط مقصد توریستی برزیل در مسافران هوایی خارجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزعملکرد مسیر هوایی بر اساس پوشش شبکه داده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزعملکرد مسیر هوایی بر اساس پوشش شبکه داده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performance evaluation of China’s air routes based on network data envelopment analysis approach ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی عملکرد مسیرهای هوایی چین بر اساس روش تجزیه و تحلیل پوشش شبکه داده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم غیر حقوق برای شرکت هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم غیر حقوق برای شرکت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Service quality and non-salary mechanism for airline companies in Taiwan ترجمه عنوان مقاله  کیفیت خدمات و مکانیسم غیر حقوق و دستمزد برای شرکت های هواپیمایی در تایوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط دسترسی به فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط دسترسی به فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Relevance of airport accessibility and airport competition ترجمه عنوان مقاله  ارتباط دسترسی به فرودگاه و رقابت فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله مدیریت حمل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هزینه انتشار کربن بر تقاضای مسافر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هزینه انتشار کربن بر تقاضای مسافر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of carbon emission fees on passenger demand and air fares: A game theoretic approach ترجمه عنوان مقاله  تاثیر هزینه انتشار کربن بر تقاضای مسافر و هزینه های هوا: رویکرد نظری بازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]