سال انتشار - صفحه 936 از 948 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط فرودگاه بر احساس مسافر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط فرودگاه بر احساس مسافر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Traveler anxiety and enjoyment: The effect of airport environment on traveler’s emotions ترجمه عنوان مقاله  اضطراب و لذت مسافرین: تاثیر محیط فرودگاه بر احساسات مسافر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند ریسک برخورد پرنده برای فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند ریسک برخورد پرنده برای فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The impact of variation in reporting practices on the validity of recommended birdstrike risk assessment  processes for aerodromes ترجمه عنوان مقاله   تاثیر تنوع در شیوه های گزارش دهی بر اعتبار فرآیندهای ارزیابی ریسک برخورد پرنده برای فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز زیرساخت حمل و نقل هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز زیرساخت حمل و نقل هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Analyzing the effect of aviation infrastructure over aviation fuel consumption reduction ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل اثر زیرساخت حمل و نقل هوایی بر کاهش مصرف سوخت حمل و نقل هوایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An investigation of service quality, customer satisfaction and loyalty in China’s airline market ترجمه عنوان مقاله  بررسی کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A study on passengers’ airport choice behavior using hybrid choice model: A case study of Seoul  metropolitan area, South Korea ترجمه عنوان مقاله   بررسی رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی: مطالعه موردی از سئول منطقه شهری، کره  جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش خرید بلیط هواپیما

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش خرید بلیط هواپیما

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Advance purchase behaviors of air tickets ترجمه عنوان مقاله  رفتارهای پیش خرید بلیط هواپیما فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله مدیریت حمل و نقل هوایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار شبکه برنامه کاربردی برای خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار شبکه برنامه کاربردی برای خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Dynamic DEA models with network structure: An application for Iranian airlines ترجمه عنوان مقاله  مدل های دینامیک DEA با ساختار شبکه: یک برنامه کاربردی برای خطوط هوایی ایران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی برای امنیت مرزی توزیع نیروی انسانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی برای امنیت مرزی توزیع نیروی انسانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Simulation method for dispatching national border security manpower to mitigate manpower shortage ترجمه عنوان مقاله  روش شبیه سازی برای امنیت مرزی توزیع نیروی انسانی برای کاهش کمبود نیروی انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تاخیر خدمات مسافرت هوایی در واکنش مشتری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تاخیر خدمات مسافرت هوایی در واکنش مشتری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A study on the impact of airline service delays on emotional reactions and customer behavior ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه در مورد تاثیر تاخیر خدمات مسافرت هوایی در واکنش های عاطفی و رفتار مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کد شراکتی موثر در عمل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کد شراکتی موثر در عمل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A note on effective code-share management in practice ترجمه عنوان مقاله  نکته ای بر مدیریت کد شراکتی موثر در عمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم فنون هوایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه نویز هواپیما با نویز جاده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه نویز هواپیما با نویز جاده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The cost of aircraft noise e Does it differ from road noise? A meta-analysis ترجمه عنوان مقاله  هزینه نویز هواپیما – آیا با نویز جاده متفاوت است؟ متا آنالیز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI   مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استاندارد کیفیت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استاندارد کیفیت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Assessing performance variability of ground handlers to comply with airport quality standards ترجمه عنوان مقاله  بررسی تنوع عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استانداردهای کیفیت فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI   مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Commercialisation and airport performance: The case of Ireland’s DAA ترجمه عنوان مقاله  تجاری سازی و فرودگاه عملکرد: مورد اعتبار فرودگاه دوبلین ایرلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]