سال انتشار - صفحه 936 از 953 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From mission statement to airline branding ترجمه عنوان مقاله  از بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرعت زمان مسافرگیری هواپیما با واگذاری صندلی به صورت آنلاین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرعت زمان مسافرگیری هواپیما با واگذاری صندلی به صورت آنلاین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A fast airplane boarding strategy using online seat assignment based on passenger classification ترجمه عنوان مقاله  راهبردی جهت تسریع زمان مسافرگیری هواپیما با استفاده از واگذاری صندلی به صورت آنلاین براساس طبقه بندی مسافر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از TRIZ برای درک مسافر از تصویر خط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از TRIZ برای درک مسافر از تصویر خط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using TRIZ to enhance passengers’ perceptions of an airline’s image through service quality and safety ترجمه عنوان مقاله  استفاده از TRIZ برای افزایش درک مسافران از یک تصویر خطوط هوایی توسط کیفیت خدمات و ایمنی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ارزش پول برای خدمات خطوط هوایی کم هزینه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ارزش پول برای خدمات خطوط هوایی کم هزینه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Role of value for money and service quality on behavioural intention: A study of full service and low cost  airlines ترجمه عنوان مقاله  نقش ارزش برای پول و کیفیت خدمات در مقاصد رفتاری: مطالعه خدمات کامل و خطوط هوایی کم هزینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات فروشنده مواد غذایی و نوشیدنی فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات فروشنده مواد غذایی و نوشیدنی فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Service quality of airports’ food and beverage retailers. A fuzzy approach ترجمه عنوان مقاله  کیفیت خدمات فروشندگان مواد غذایی و نوشیدنی فرودگاه ها. یک رویکرد فازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات خطوط هوایی برای شهر ثروتمند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات خطوط هوایی برای شهر ثروتمند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  “Now everyone can fly”? Scheduled airline services to secondary cities in Southeast Asia ترجمه عنوان مقاله  “آیا حالا همه می توانند پرواز کنند؟” خدمات خطوط هوایی برای شهرهای ثروتمند در آسیای جنوب شرقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری کیفیت خدمات فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری کیفیت خدمات فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Measuring airport service quality: A multidimensional approach ترجمه عنوان مقاله  اندازه گیری کیفیت خدمات فرودگاه: یک رویکرد چند بعدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوسانات روزانه در حجم مسافر هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوسانات روزانه در حجم مسافر هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Determinants of daily fluctuations in air passenger volumes. The effect of events and holidays on Milan  Malpensa airport ترجمه عنوان مقاله  عوامل تعیین کننده نوسانات روزانه در حجم مسافر هوایی. اثر رویدادها و تعطیلات در فرودگاه میلانو مالپنسا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لذت مشتری از خدمات رزرو بلیط

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لذت مشتری از خدمات رزرو بلیط

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Customer perspective on overbooking: The failure of customers to enjoy their reserved services, accidental or  intended? ترجمه عنوان مقاله  دیدگاه مشتری در رزرو بلیط: شکست مشتریان برای لذت بردن از خدمات رزرو شده خود، تصادفی یا در نظر گرفته شده  است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از تخصیص منابع در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از تخصیص منابع در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A tool to support resource allocation at small-to-medium seasonal airports ترجمه عنوان مقاله  یک ابزار برای حمایت از تخصیص منابع در فرودگاه های فصلی کوچک و متوسط فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمد غیر هواپیمایی و عوامل تعیین کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمد غیر هواپیمایی و عوامل تعیین کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Business performance of airports: Non-aviation revenues and their determinants ترجمه عنوان مقاله  عملکرد تجاری فرودگاه ها: درآمد غیر هواپیمایی و عوامل تعیین کننده آن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد ناشی از کشور عضو CARICOM در جستجوی بازار حمل و نقل هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد ناشی از کشور عضو CARICOM در جستجوی بازار حمل و نقل هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Implications for CARICOM member states in the search for a ‘liberally controlled’ air transport market: The  case of regional tourism to Barbados ترجمه عنوان مقاله  پیامدهای ناشی از کشورهای عضو CARICOM در جستجوی یک بازار حمل و نقل هوایی تحت کنترل “آزادانه”: مورد  گردشگری منطقه ای در باربادوس فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر هزینه هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر هزینه هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Airline cost changes: To what extent are they passed through to the passenger? ترجمه عنوان مقاله  تغییرات هزینه های هواپیمایی: تا چه اندازه به مسافران مربوط می شود؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه […]