سال انتشار - صفحه 938 از 949 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش خرید بلیط هواپیما

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش خرید بلیط هواپیما

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Advance purchase behaviors of air tickets ترجمه عنوان مقاله  رفتارهای پیش خرید بلیط هواپیما فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله مدیریت حمل و نقل هوایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار شبکه برنامه کاربردی برای خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار شبکه برنامه کاربردی برای خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Dynamic DEA models with network structure: An application for Iranian airlines ترجمه عنوان مقاله  مدل های دینامیک DEA با ساختار شبکه: یک برنامه کاربردی برای خطوط هوایی ایران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی برای امنیت مرزی توزیع نیروی انسانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی برای امنیت مرزی توزیع نیروی انسانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Simulation method for dispatching national border security manpower to mitigate manpower shortage ترجمه عنوان مقاله  روش شبیه سازی برای امنیت مرزی توزیع نیروی انسانی برای کاهش کمبود نیروی انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تاخیر خدمات مسافرت هوایی در واکنش مشتری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تاخیر خدمات مسافرت هوایی در واکنش مشتری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A study on the impact of airline service delays on emotional reactions and customer behavior ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه در مورد تاثیر تاخیر خدمات مسافرت هوایی در واکنش های عاطفی و رفتار مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کد شراکتی موثر در عمل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کد شراکتی موثر در عمل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A note on effective code-share management in practice ترجمه عنوان مقاله  نکته ای بر مدیریت کد شراکتی موثر در عمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم فنون هوایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه نویز هواپیما با نویز جاده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه نویز هواپیما با نویز جاده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The cost of aircraft noise e Does it differ from road noise? A meta-analysis ترجمه عنوان مقاله  هزینه نویز هواپیما – آیا با نویز جاده متفاوت است؟ متا آنالیز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI   مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استاندارد کیفیت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استاندارد کیفیت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Assessing performance variability of ground handlers to comply with airport quality standards ترجمه عنوان مقاله  بررسی تنوع عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استانداردهای کیفیت فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI   مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Commercialisation and airport performance: The case of Ireland’s DAA ترجمه عنوان مقاله  تجاری سازی و فرودگاه عملکرد: مورد اعتبار فرودگاه دوبلین ایرلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه اقتصادی حق بیمه خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه اقتصادی حق بیمه خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Willingness to pay for airlines’ premium economy class: The perspective of passengers ترجمه عنوان مقاله   تمایل به پرداخت برای طبقه اقتصادی حق بیمه خطوط هوایی : چشم انداز مسافران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید مسافر نسبت به حامل کم هزینه در آسیا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید مسافر نسبت به حامل کم هزینه در آسیا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Evaluation of passengers’ buying behaviors toward low cost carriers in Southeast Asia ترجمه عنوان مقاله  بررسی رفتار خرید مسافران نسبت به حامل های کم هزینه در جنوب شرقی آسیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاضای حمل و نقل هوایی با هولت وینترز باگینگ

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاضای حمل و نقل هوایی با هولت وینترز باگینگ

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Air transportation demand forecast through Bagging Holt Winters methods ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی از طریق روش های هولت وینترز باگینگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت سازمانی در صنعت هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت سازمانی در صنعت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Perceived organizational support as the mediator of the relationships between high-performance work    practices and counter-productive work behavior: Evidence from airline industry ترجمه عنوان مقاله   حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان میانجی روابط بین شیوه های کار با عملکرد بالا و رفتار کار ضد تولیدی: شواهدی از  صنعت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داروی خلبان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داروی خلبان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A longitudinal study on the alteration of consumer perceptions and the use of pilot medication ترجمه عنوان مقاله  مطالعه طولی در آلتراسیون درک مصرف کننده و استفاده از داروی خلبان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات […]