سال انتشار - صفحه 938 از 956 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه هواپیمای برای افراد معلول

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه هواپیمای برای افراد معلول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A framework for evaluating the European airline costs of disabled persons and persons with reduced mobility ترجمه عنوان مقاله  چارچوبی برای ارزیابی هزینه های هواپیمای اروپایی برای افراد معلول و افراد با تحرک محدود فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برای تنظیم قیمت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برای تنظیم قیمت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A general framework for price regulation of airports ترجمه عنوان مقاله  یک چارچوب کلی برای تنظیم قیمت در فرودگاه ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه عملکرد عملیاتی ترمینال فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه عملکرد عملیاتی ترمینال فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Analysis of the operational performance of brazilian airport terminals: A multicriteria approach with De Borda-  AHP integration ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل عملکرد عملیاتی ترمینال های فرودگاه برزیل: رویکرد چند گانه با ادغام De Borda-AHP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکتشاف خدمات مضاعف مسافربری زمینی در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکتشاف خدمات مضاعف مسافربری زمینی در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An exploratory examination of additional ground access trips generated by airport ‘meeter-greeters’ ترجمه عنوان مقاله  بررسی اکتشافی خدمات مضاعف مسافربری زمینی در فرودگاه توسط مسئولین خوشامدگویی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر عناصر کیفیت خدمات در تصمیم رفتاری مسافر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر عناصر کیفیت خدمات در تصمیم رفتاری مسافر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Investigating the effects of service recovery quality elements on passengers’ behavioral intention ترجمه عنوان مقاله  بررسی اثرات عناصر کیفیت بهبود خدمات در تصمیم رفتاری مسافران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی برای خطوط هوایی کم هزینه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی برای خطوط هوایی کم هزینه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of tourists’ expectations on purchase intention: Linking marketing strategy for low-cost airlines ترجمه عنوان مقاله  تاثیر انتظارات گردشگران بر هدف خرید: پیوند استراتژی بازاریابی برای خطوط هوایی کم هزینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پیش بینی سرمایه گذاری در زیرساخت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پیش بینی سرمایه گذاری در زیرساخت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting investment and capacity addition in Indian airport infrastructure: Analysis from post-privatization  and post-economic regulation era ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی سرمایه گذاری و ظرفیت اضافی در زیرساخت های فرودگاه هند: تجزیه و تحلیل پس از خصوصی سازی و پس  از دوره تنظیم مقررات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محرک اصلی در وفاداری مسافر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محرک اصلی در وفاداری مسافر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Key drivers of passenger loyalty: A case of FrankfurteIstanbul flights ترجمه عنوان مقاله  محرکان اصلی در وفاداری مسافرین: مطالعه موردی پرواز فرانکفورت – استانبول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعامل سهامداران و عوامل هوانوردی در توقف مسیر هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعامل سهامداران و عوامل هوانوردی در توقف مسیر هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Air route suspension: The role of stakeholder engagement and aviation and non-aviation factors ترجمه عنوان مقاله  توقف مسیر هوایی: نقش تعامل سهامداران و عوامل هوانوردی و غیرنوردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ارزیابی ریسک کیفیت برای خدمات خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ارزیابی ریسک کیفیت برای خدمات خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quality risk assessment model for airline services concerning Taiwanese airlines ترجمه عنوان مقاله  مدل ارزیابی ریسک کیفیت برای خدمات خطوط هوایی مربوط به خطوط هوایی تایوانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اطمینان به عنوان انتخاب مسافر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اطمینان به عنوان انتخاب مسافر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reliability as a factor in small community air passenger choice ترجمه عنوان مقاله  قابلیت اطمینان به عنوان یک عامل در انتخاب مسافر در جوامع کوچک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط خدمات هواپیما بر روی کیفیت غذا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط خدمات هواپیما بر روی کیفیت غذا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of an aircraft’s service environment on perceptions of in-flight food quality ترجمه عنوان مقاله  تاثیر یک محیط خدمات هواپیما بر روی ادراک کیفیت غذا در پرواز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From mission statement to airline branding ترجمه عنوان مقاله  از بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]