سال انتشار - صفحه 932 از 948 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تخصیص مسافر به صندلی هواپیما

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تخصیص مسافر به صندلی هواپیما

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Optimization of assigning passengers to seats on airplanes based on their carry-on luggage ترجمه عنوان مقاله  بهینه سازی تخصیص مسافران به صندلی های هواپیما بر اساس بار قابل حمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآیی خط هواپیمایی رویکرد تلفیق تحلیل پوشش پویای داده مجازی مرزی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآیی خط هواپیمایی رویکرد تلفیق تحلیل پوشش پویای داده مجازی مرزی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficiency in Latin American airlines: A two-stage approach combining Virtual Frontier Dynamic DEA and  Simplex Regression ترجمه عنوان مقاله  کارآیی در خطوط هواپیمایی آمریکای لاتین: یک رویکرد دو مرحله ای، تلفیق تجزیه و تحلیل پوشش پویای داده های  مجازی مرزی و رگرسیون ساده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرویس ناوبری و درآمد تجاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرویس ناوبری و درآمد تجاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Are commercial revenues important to today’s European air navigation service providers? ترجمه عنوان مقاله  آیا درآمد تجاری برای ارائه دهندگان سرویس ناوبری اروپایی امروز مهم است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  مقایسه برخورد رفتار عملیات ایمن در خلبان خط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه برخورد رفتار عملیات ایمن در خلبان خط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparative study on hazardous attitudes and safe operational behavior in airline pilots ترجمه عنوان مقاله  بررسی مقایسه ای طرز برخورد خطرناک و رفتار عملیاتی ایمن در خلبانان خطوط هوایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سیاسی و عملکرد مالی در صنعت حمل و نقل هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سیاسی و عملکرد مالی در صنعت حمل و نقل هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Lobbying, political connectedness and financial performance in the air transportation industry ترجمه عنوان مقاله  لابی گری، ارتباط سیاسی و عملکرد مالی در صنعت حمل و نقل هوایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی جفت استراتژی برای سوار شدن و پیاده شدن از هواپیما

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی جفت استراتژی برای سوار شدن و پیاده شدن از هواپیما

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Symmetrical design of strategy-pairs for enplaning and deplaning an airplane ترجمه عنوان مقاله  طراحی متقارن جفت های استراتژی برای سوار شدن و پیاده شدن از هواپیما فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خصوصی سازی فرودگاه بر تقاضای خط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خصوصی سازی فرودگاه بر تقاضای خط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Estimating the impact of airport privatization on airline demand: A regression-based event study ترجمه عنوان مقاله  برآورد تاثیر خصوصی سازی فرودگاه بر تقاضای خطوط هوایی: مطالعه رویدادی مبتنی بر رگرسیون فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین طرفدار رقابت در خصوصی سازی فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین طرفدار رقابت در خصوصی سازی فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pro-competition rules in airport privatization: International experience and the Brazilian case ترجمه عنوان مقاله  قوانین طرفدار رقابت در خصوص خصوصی سازی فرودگاه: تجربه بین المللی و مورد برزیلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبعیض کمی قیمت در صنعت حمل و نقل هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبعیض کمی قیمت در صنعت حمل و نقل هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quantity price discrimination in the air transport industry: The easyJet case ترجمه عنوان مقاله  تبعیض کمی قیمت در صنعت حمل و نقل هوایی: مورد آسان جت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه مسافر در فرودگاه ملبورن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه مسافر در فرودگاه ملبورن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An assessment of passenger experience at Melbourne Airport ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی تجربه مسافر در فرودگاه ملبورن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه – (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله مدیریت حمل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز شرایط سخت افزاری عملکرد شرکت هواپیمایی با اندازه گیری محدوده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز شرایط سخت افزاری عملکرد شرکت هواپیمایی با اندازه گیری محدوده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performance assessment of airlines using range-adjusted measure, strong complementary slackness  condition, and discriminant analysis ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی عملکرد شرکت های هواپیمایی با استفاده از اندازه گیری های محدوده، شرایط سخت افزاری مکمل و تحلیل تجزیه  و تحلیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ترافیک هوایی در سازمان دولتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ترافیک هوایی در سازمان دولتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Procuring commercial-off-the-shelf software for Air Traffic Services systems in state-owned organizations: A  client-centered case study in Spain ترجمه عنوان مقاله  تهیه نرم افزار COTS برای سیستم های ترافیک هوایی در سازمان های دولتی: مطالعه مورد محور در اسپانیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارت اعتباری همکاری با برند شرکت هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارت اعتباری همکاری با برند شرکت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Airline co-branded credit cardsdAn application of the theory of planned behavior ترجمه عنوان مقاله  کارت های اعتباری همکاری با برند های شرکت های هواپیمایی – کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله […]