سال انتشار - صفحه 929 از 936 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت اقتصادی و سوگیری بی ثباتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت اقتصادی و سوگیری بی ثباتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Time varying biases and the state of the economy ترجمه عنوان مقاله   سوگیری بی ثباتی زمانی و وضعیت اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تقاضای متناوب برای مقیاس درصد خطای مطلق

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تقاضای متناوب برای مقیاس درصد خطای مطلق

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A new metric of absolute percentage error for intermittent demand forecasts ترجمه عنوان مقاله  مقیاس های جدید درصد خطای مطلق برای پیش بینی های تقاضای متناوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد برای بازار گاز سری زمانی تابعی مقید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد برای بازار گاز سری زمانی تابعی مقید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Constrained functional time series: Applications to the Italian gas market ترجمه عنوان مقاله سری زمانی تابعی مقید: کاربردهایی برای بازار گاز ایتالیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تورم و اثر مدلسازی تغییر سازمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تورم و اثر مدلسازی تغییر سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modeling the impact of forecast-based regime switches on US inflation ترجمه عنوان مقاله  مدلسازی تاثیر تغییر سازمان مبتنی بر پیش بینی در تورم ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی پراکنده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی پراکنده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting using sparse cointegration ترجمه عنوان مقاله پیش بینی با استفاده از هم انباشتگی پراکنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات پیش بینی مدل سری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات پیش بینی مدل سری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A simple model for now-casting volatility series ترجمه عنوان مقاله   یک مدل ساده برای سری نوسانات پیش بینی حال حاضر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط   آمار مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The forecastability quotient reconsidered ترجمه عنوان مقاله   بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط   مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فضای حالت وبهینه سازی روش تتا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فضای حالت وبهینه سازی روش تتا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Models for optimising the theta method and their relationship to state space models ترجمه عنوان مقاله  مدل برای بهینه سازی روش تتا و ارتباط آنها با مدل فضای حالت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quantifiying blind spots and weak signals in executive judgment: A structured integration of expert judgment  into the scenario development process ترجمه عنوان مقاله تعیین کمیت نقاط کور و سیگنال های ضعیف در قضاوت اجرایی: ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار با کوانتیزاسیون برداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار با کوانتیزاسیون برداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying business cycle turning points in real time with vector quantization ترجمه عنوان مقاله  شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار در زمان واقعی با کوانتیزاسیون برداری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده پایدار با ارزیابی پیش بینی مونت کارلو

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده پایدار با ارزیابی پیش بینی مونت کارلو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Monte Carlo forecast evaluation with persistent data ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی پیش بینی مونت کارلو با داده های پایدار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط اقتصاد و آمار گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی منحنی بازده برزیل با متغیر فوروارد لوکینگ

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی منحنی بازده برزیل با متغیر فوروارد لوکینگ

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting the Brazilian yield curve using forward-looking variables ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی منحنی بازده برزیل با استفاده از متغیر فوروارد-لوکینگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل واکنشی تبلیغاتی ساعتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل واکنشی تبلیغاتی ساعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modeling intra-seasonal heterogeneity in hourly advertising-response models: Do forecasts improve? ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل های واکنشی – تبلیغاتی ساعتی: آیا پیش بینی را بهبود می بخشد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله […]