سال انتشار - صفحه 948 از 949 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تعمیم یافته climatoeconomic

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تعمیم یافته climatoeconomic

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A gene-dependent climatoeconomic model of generalized trust ترجمه عنوان مقاله  اعتماد تعمیم یافته مدل climatoeconomic وابسته به ژن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگاه اقتصاد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگاه اقتصاد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How valuable is information and communication technology? A study of emerging economy enterprises ترجمه عنوان مقاله  فناوری اطلاعات و ارتباطات چقدر ارزشمند است؟ مطالعه در حال ظهور بنگاههای اقتصاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه کار در شراکت نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه کار در شراکت نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Innovating across boundaries: A portfolio perspective on innovation partnerships of multinational  corporations ترجمه عنوان مقاله  نوآوری در سراسر مرزها: دیدگاه پرتفوی در شراکت نوآوری شرکت های چند ملیتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی بر تفاوت بین ملی در اعتبار شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی بر تفاوت بین ملی در اعتبار شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of institutional development and national culture on cross-national differences in corporate  reputation ترجمه عنوان مقاله  اثرات توسعه سازمانی و فرهنگ ملی بر تفاوت های بین ملی در اعتبار شرکت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی سیاسی و دوگانگی سازمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی سیاسی و دوگانگی سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Institutional duality and political strategies of foreign-invested firms in an emerging economy ترجمه عنوان مقاله  استراتژی سیاسی و دوگانگی سازمانی شرکت های خارجی سرمایه گذاری کرده در یک اقتصاد نوظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات نوآورانه و قابلیت شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات نوآورانه و قابلیت شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performance of professional service firms from emerging markets: Role of innovative services and firm  capabilities ترجمه عنوان مقاله  عملکرد شرکت های خدمات حرفه ای بازارهای نوظهور: نقش خدمات نوآورانه و قابلیت های شرکت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ندوخته تجربه فرهنگی در مالکیت مرزی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ندوخته تجربه فرهنگی در مالکیت مرزی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reconceptualizing cultural distance: The role of cultural experience reserve in cross-border acquisitions ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی فاصله فرهنگی: نقش اندوخته تجربه فرهنگی در مالکیت مرزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه استراتژی محرک ابتکار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه استراتژی محرک ابتکار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategy development: Driving improvisation in Malaysia ترجمه عنوان مقاله  توسعه استراتژی: محرک ابتکار در مالزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی و سودآوری شرکت در اقتصاد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی و سودآوری شرکت در اقتصاد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Institutional development and firm profitability in transition economies ترجمه عنوان مقاله  توسعه سازمانی و سودآوری شرکت در اقتصادهای در حال تحول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دیفرانسیل فواصل نهادی بر استراتژی مالکیت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دیفرانسیل فواصل نهادی بر استراتژی مالکیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Emerging economies and institutional quality: Assessing the differential effects of institutional distances on  ownership strategy ترجمه عنوان مقاله  اقتصادهای نوظهور و کیفیت نهادی: بررسی اثر دیفرانسیل فواصل نهادی بر استراتژی مالکیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاصله ذهنی و مالکیت در تملک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاصله ذهنی و مالکیت در تملک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Psychic distance and ownership in acquisitions: Direction matters ترجمه عنوان مقاله  فاصله ذهنی و روانی و مالکیت در تملک: جهت گیری مسائل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱  صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کسب و کار گروهی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کسب و کار گروهی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  FDI decisions and business-group insider control: Evidence from Taiwanese group-affiliated firms investing in  the Chinese market ترجمه عنوان مقاله  تصمیمات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل داخلی کسب و کار گروهی: شواهدی از سرمایه گذاری شرکت های گروه وابسته تایوانی در بازار چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه سیاسی شرکت کارآفرینی در اقتصاد در حال توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه سیاسی شرکت کارآفرینی در اقتصاد در حال توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Subnational institutions, political capital, and the internationalization of entrepreneurial firms in emerging  economies ترجمه عنوان مقاله   موسسات محلی، سرمایه سیاسی و بین المللی از شرکت های کارآفرینی در اقتصادهای در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]