سال انتشار - صفحه 947 از 956 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر نامتقارن ورود هواپیما

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر نامتقارن ورود هواپیما

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modelling the asymmetric probabilistic delay of aircraft arrival ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی تاخیر احتمالی نامتقارن ورود هواپیما فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بار برای غربالگری چمدان در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بار برای غربالگری چمدان در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   On load balancing strategies for baggage screening at airports ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های متعادل کننده بار برای غربالگری چمدان در فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه حمل و نقل هوایی و گردشگری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه حمل و نقل هوایی و گردشگری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Can stopovers be induced to revisit transit hubs as stayovers? A new perspective on the relationship between  air transportation and tourism ترجمه عنوان مقاله   آیا توقفگاه های بین راهی میتوانند برای مراکز حمل و نقل به عنوان جایی برای خواب مسافرین القا شود؟ یک دیدگاه  جدید در رابطه حمل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری پدرسالارانه خدمه کابین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری پدرسالارانه خدمه کابین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Paternalistic leadership and cabin crews’ upward safety communication: The motivation of voice behavior ترجمه عنوان مقاله  رهبری پدرسالارانه و ارتباطات ایمنی خدمه کابین : انگیزه رفتار صوتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهارت شغلی در میان مسئولین پرواز

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهارت شغلی در میان مسئولین پرواز

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Outcomes of job crafting among flight attendants ترجمه عنوان مقاله  عواقب مهارت شغلی در میان مسئولین پرواز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشر کربن عوامل تعیین و نشر کربن عوامل تعیین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشر کربن عوامل تعیین و نشر کربن عوامل تعیین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Airline fuel usage and carbon emissions: Determining factors ترجمه عنوان مقاله   کاربرد سوخت هواپیمایی و نشر کربن: عوامل تعیین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات هواپیمایی استراتژیک با توجه به کربن محدود شده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات هواپیمایی استراتژیک با توجه به کربن محدود شده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic airline operation considering the carbon constrained air transport industry ترجمه عنوان مقاله  عملیات هواپیمایی استراتژیک با توجه به کربن محدود شده صنعت حمل و نقل هوایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی مرگ و میر سالانه ریه و سرطان برونش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی مرگ و میر سالانه ریه و سرطان برونش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting annual lung and bronchus cancer deaths using individual survival times ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی مرگ و میر سالانه ریه و سرطان برونش با استفاده از زمان بقای فردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد خود شخص

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد خود شخص

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A parsimonious explanation of observed biases when forecasting one’s own performance ترجمه عنوان مقاله   یک توضیح صرفه جو از سوگیری مشاهده شده هنگام پیش بینی عملکرد خود شخص فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی احتمال پیروزی در کریکت بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی احتمال پیروزی در کریکت بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  In-play forecasting of win probability in One-Day International cricket: A dynamic logistic regression model ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی احتمال پیروزی در کریکت بین المللی یک روز: یک مدل رگرسیون لجستیک پویا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار توده وار چرخه کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار توده وار چرخه کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Herding behavior of business cycle forecasters ترجمه عنوان مقاله   رفتار توده وار پیش بینی چرخه کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطای معنی مطلق مدرج

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطای معنی مطلق مدرج

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A note on the Mean Absolute Scaled Error ترجمه عنوان مقاله نکته خطای معنی مطلق مدرج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های مرتبط  آمار گرایش های مرتبط آمار توصیفی مجله  مجله بین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فعالیت قتصادی فنلاندی با داده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فعالیت قتصادی فنلاندی با داده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Predicting Finnish economic activity using firm-level data ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی فعالیت های اقتصادی فنلاندی با استفاده از داده ها در سطح بنگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط […]