سال انتشار - صفحه 956 از 959 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Choosing PLS path modeling as analytical method in European management research: A realist perspective ترجمه عنوان مقاله  انتخاب مدل سازی مسیر حداقل مربعات جزئی به عنوان روش تحلیلی در تحقیقات مدیریت اروپایی: یک دیدگاه واقع گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The use of qualitative case studies in top business and management journals: A quantitative analysis of  recent patterns ترجمه عنوان مقاله  استفاده از مطالعات موردی کیفی در مجلات مدیریت و کسب و کار برتر: یک تجزیه و تحلیل کمی از الگوهای اخیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی معادله ساختاری مربع جزئی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی معادله ساختاری مربع جزئی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  European management research using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) ترجمه عنوان مقاله  پژوهش مدیریت اروپایی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کار با عملکرد بالا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کار با عملکرد بالا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Are High-Performance Work Systems always a valuable retention tool? The roles of workforce feminization  and flexible work arrangements ترجمه عنوان مقاله  آیا سیستم کار با عملکرد بالا همیشه یک ابزار ابقای با ارزش است؟ نقش استفاده از نیروی کار زن و مقدمات کار انعطاف  پذیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری شرکت و مقررات زیست محیطی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری شرکت و مقررات زیست محیطی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Corporate investments and environmental regulation: The role of regulatory uncertainty, regulation-induced  uncertainty, and investment history ترجمه عنوان مقاله  سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و مقررات زیست محیطی: نقش عدم قطعیت قانونی، عدم اطمینان ناشی از مقررات، و  تاریخ سرمایه گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش رهبری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش رهبری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The challenges of leadership in the third sector ترجمه عنوان مقاله  چالش های رهبری در بخش سوم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت اروپایی – European Management […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه ارزش با ایجاد کسب شواهد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه ارزش با ایجاد کسب شواهد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How does acquisition experience create value? Evidence from a regulatory change affecting the information  environment ترجمه عنوان مقاله  چگونه کسب تجربه ارزش ایجاد می کند ؟ شواهدی از یک تغییر نظارتی موثر بر محیط اطلاعاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری درون سازمانی به سویپ عملکرد جمعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری درون سازمانی به سویپ عملکرد جمعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Network learning: Episodes of interorganizational learning towards a collective performance goal ترجمه عنوان مقاله  یادگیری شبکه: یادگیری درون سازمانی به سوی یک هدف عملکرد جمعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای مجدد سازمان بدون انکار جامعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای مجدد سازمان بدون انکار جامعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Resurrecting organization without renouncing society: A response to Ahrne, Brunsson and Seidl ترجمه عنوان مقاله  احیای مجدد سازمان بدون انکار جامعه : در پاسخ به Ahrne، Brunsson و سیدل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار در تقویت دموکراسی جهانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار در تقویت دموکراسی جهانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate democratic nation-building: Reflections on the constructive role of businesses in fostering global  democracy ترجمه عنوان مقاله  شرکت دموکراتیک ملت سازی: تأملاتی در نقش سازنده از کسب و کار در تقویت دموکراسی جهانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک کارکنان از سیستم کار با عملکرد بالا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک کارکنان از سیستم کار با عملکرد بالا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Employees’ perceptions of high-performance work systems and innovative behaviour: The role of exploratory  learning ترجمه عنوان مقاله  ادراکات کارکنان از سیستم های کار با عملکرد بالا و رفتار نوآورانه: نقش یادگیری اکتشافی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل اقدامات راهبردی منابع انسانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل اقدامات راهبردی منابع انسانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Breadth of external knowledge sourcing and product innovation: The moderating role of strategic human  resource practices ترجمه عنوان مقاله  وسعت تامین منابع دانش خارجی و نوآوری محصول: نقش تعدیل اقدامات راهبردی منابع انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای جهت دهی کارآفرینی بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای جهت دهی کارآفرینی بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Governance structure and internationalization of family-controlled firms: The mediating role of international  entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله  ساختار حکمرانی و جهانی سازی شرکت کنترل شده خانوادگی : نقش واسطه ای جهت دهی کارآفرینی بین المللی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]