مقالات مدیریت امرالد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع استراتژی بازاریابی علت محور و ارزیابی اثربخشی نسبی آنها – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع استراتژی بازاریابی علت محور و ارزیابی اثربخشی نسبی آنها – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انواع استراتژی بازاریابی علت محور: ارزیابی اثربخشی نسبی آنها عنوان انگلیسی مقاله Cause-related marketing strategy types: assessing their relative effectiveness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای منابع انسانی: یک مطالعه اکتشافی در مورد کیفیت در قطر عنوان انگلیسی مقاله Human resources disclosure: an exploratory study of the quality in Qatar انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تأثیرگذار رسانه های اجتماعی و Instafamous – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تأثیرگذار رسانه های اجتماعی و Instafamous – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی تأثیرگذار رسانه های اجتماعی و Instafamous عنوان انگلیسی مقاله Instafamous and social media influencer marketing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش گذاری انعطاف پذیری مالی شرکت تحت ریسک نکول و هزینه های ورشکستگی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش گذاری انعطاف پذیری مالی شرکت تحت ریسک نکول و هزینه های ورشکستگی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش گذاری انعطاف پذیری مالی شرکت تحت ریسک نکول و هزینه های ورشکستگی: یک رویکرد مبتنی بر WACC عنوان انگلیسی مقاله Valuing firm’s financial flexibility under default risk and bankruptcy costs: a WACC based approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین: توسعه چابکی زنجیره تأمین در شرکت های چندبخشی عنوان انگلیسی مقاله The structural impact of supply chain management teams: Supply chain agility development in multidivisional firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Inflation and income inequality in developed and developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش UTAUT و کیفیت خدمات الکترونیکی در تنظیم پذیرش بانکداری اینترنتی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش UTAUT و کیفیت خدمات الکترونیکی در تنظیم پذیرش بانکداری اینترنتی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش UTAUT و کیفیت خدمات الکترونیکی در تنظیم پذیرش بانکداری اینترنتی عنوان انگلیسی مقاله Investigating the role of UTAUT and e-service quality in internet banking adoption setting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از بافت هندی عنوان انگلیسی مقاله Progressive human resource management and firm performance: Empirical evidence from Indian context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری عنوان انگلیسی مقاله Effects of internal marketing on job satisfaction in the banking sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در نشان دهی هدف استراتژیک شرکت: چشم انداز سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the impact of human resource planning programs in addressing the strategic goal of the firm: An organizational perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی شناسی افراد به سمت بودجه بندی مبتنی بر عملکرد – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی شناسی افراد به سمت بودجه بندی مبتنی بر عملکرد – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پویایی شناسی افراد به سمت بودجه بندی مبتنی بر عملکرد: ترکیبی از تغییر و ثبات؟ عنوان انگلیسی مقاله Actors’ dynamics toward performance-based budgeting: a mix of change and stability? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مصرف کننده و رفتار خرید محصولات غذایی سبز – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مصرف کننده و رفتار خرید محصولات غذایی سبز – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگرش مصرف کننده و رفتار خرید محصولات غذایی سبز: از دیدگاه ارزش ادراک شده سبز (GPV) عنوان انگلیسی مقاله Consumer attitudes and buying behavior for green food products: From the aspect of green perceived value (GPV) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند عنوان انگلیسی مقاله A survey on bankers’ perception of corporate social responsibility in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]