مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکداری اسلامی، پوششی طبیعی برای چرخه های تجاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Islamic banking offer a natural hedge for business cycles? Evidence from a dual banking system ترجمه عنوان مقاله آیا بانکداری اسلامی یک پوشش طبیعی برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beyond gender diversity: How specific attributes of female directors affect earnings management ترجمه عنوان مقاله فراتر از تنوع جنسیتی: ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده های اقتصادی اطلاعاتی درباره درآمد آینده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic determinants of price informativeness about future earnings ترجمه عنوان مقاله تعیین کننده های اقتصادی اطلاعاتی درباره درآمد آینده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابل پیش بینی بودن بازده سهام و بی ثباتی مدل – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock return predictability and model instability: Evidence from mainland China and Hong Kong ترجمه عنوان مقاله قابل پیش بینی بودن بازده سهام و بی ثباتی مدل: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز فنی و پیش بینی سود سهام – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 68 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technical analysis and stock return predictability: An aligned approach ترجمه عنوان مقاله آنالیز فنی و پیش بینی سود سهام: رویکرد هماهنگ شده فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاهی دیگر در مهار کردن و قابلیت پیش بینی بازده سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Another look at anchoring and stock return predictability ترجمه عنوان مقاله نگاهی دیگر در مهار کردن و قابلیت پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات تقاضا و پیش بینی بازده سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Information demand and stock return predictability ترجمه عنوان مقاله اطلاعات تقاضا و پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع سرمایه گذاران و نوسانات بازگشت سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 55 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investor types and stock return volatility ترجمه عنوان مقاله انواع سرمایه گذاران و نوسانات بازگشت سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی، عوامل سازمانی و خود اشتغالی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Satisfaction guaranteed? Life satisfaction, institutional factors, and self-employment ترجمه عنوان مقاله رضایت تضمین شده؟ رضایت از زندگی، عوامل سازمانی و خود اشتغالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمیختگی مدل تصمیم گیری گسترده با چسبندگی هزینه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Extended Decision Model Incorporating Cost Stickiness ترجمه عنوان مقاله آمیختگی مدل تصمیم گیری گسترده با چسبندگی هزینه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پدیده چسبندگی هزینه در سطح دولت محلی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The sticky cost phenomenon at the local government level: empirical evidence from Greece ترجمه عنوان مقاله پدیده چسبندگی هزینه در سطح دولت محلی: شواهد تجربی از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stakeholder Orientations and Cost Management ترجمه عنوان مقاله جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های شبیه سازی برای مدیریت هزینه و عملکرد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation techniques for cost management and performance in construction projects in Malaysia ترجمه عنوان مقاله روش های شبیه سازی برای مدیریت هزینه و عملکرد در پروژه […]

مشاهده و دانلود رایگان