مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل شبکه فاز شهودی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intuitionistic Fuzzy Analytic Network Process ترجمه عنوان مقاله فرآیند تحلیل شبکه فاز شهودی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، مهندسی صنایع گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فرآیند با ادغام روش های ANP و DEMATEL – نشریه IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Design process by integrating DEMATEL, and ANP methods ترجمه عنوان مقاله طراحی فرآیند با ادغام روش های ANP و DEMATEL فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data envelopment analysis models for probabilistic classification ترجمه عنوان مقاله مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات فازی عملکرد آموزش بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy Computation of Teaching Performance Based on Data Envelopment Analysis Method ترجمه عنوان مقاله محاسبات فازی عملکرد آموزش بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پوششی داده های نامعمول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Uncertain Data Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله تحلیل پوششی داده های نامعمول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع گرایش های مرتبط برنامه ریزی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پروژه با روش تحلیل سلسله مراتبی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of techno-entrepreneurship projects by using Analytical Hierarchy Process (AHP) ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پروژه های تکنو-کارآفرینی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد AHP-TOPSIS فازی در راه حل های موانع لجستیک معکوس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers ترجمه عنوان مقاله رویکرد AHP-TOPSIS فازی به اولویت بندی راه حل ها برای موانع لجستیک معکوس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A generalised fuzzy TOPSIS with improved closeness coefficient ترجمه عنوان مقاله TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سیاست های تعمیر و نگهداری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Maintenance policy selection: a fuzzy-ANP approach ترجمه عنوان مقاله انتخاب سیاست های تعمیر و نگهداری: یک رویکرد فازی-ANP فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی های صنعت ESCO – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An ANP-SWOT approach for ESCOs industry strategies in Chinese building sectors ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی های صنعت ESCO در بخش ساختمان چینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه تحلیلی و فازی بر مبنای سیستم تصمیم گیری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated approach of analytical network process and fuzzy based spatial decision making systems applied to landslide risk mapping ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد یکپارچه از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ایمنی در سیستم کار حفاری نفت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Safety assessment in oil drilling work system based on empirical study and Analytic Network Process ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ایمنی در سیستم کار حفاری نفت بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-period reverse logistics network design for used refrigerators ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال های چند دوره ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان