مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نانوذرات و درجه حرارت بر ویسکوزیته روغن سنگین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of nanoparticles and temperature on heavy oil viscosity ترجمه عنوان مقاله تاثیر نانوذرات و درجه حرارت بر ویسکوزیته روغن سنگین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصل فوق العاده بر راه حل ویسکوزیته معادلات لاپلاس بی نهایت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Superposition principle on the viscosity solutions of infinity Laplace equations ترجمه عنوان مقاله اصل فوق العاده بر راه حل های ویسکوزیته معادلات لاپلاس بی نهایت فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش پیش بینی ویسکوزیته سرباره زغال سنگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new prediction method for the viscosity of the molten coal slag. Part 2: The viscosity model of crystalline slag ترجمه عنوان مقاله روش پیش بینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش پیش بینی ویسکوزیته سرباره زغال سنگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new prediction method for the viscosity of the molten coal slag. Part 1: The effect of particle morphology on the suspension viscosity ترجمه عنوان مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت شکست در هیدرولیک منطقه ای برای ماشین آلات ساختمانی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modes of Failure in Zonal Hydraulics for Construction Machinery ترجمه عنوان مقاله حالت های شکست در هیدرولیک های منطقه ای برای ماشین آلات ساختمانی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق درباره سیستم هیدرولیکی لرزش گیر – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Investigations of Hydraulic Heave Compensation System ترجمه عنوان مقاله تحقیق درباره سیستم هیدرولیکی لرزش گیر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مکانیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های شبیه سازی شده توربین هیدرولیکی فرانسیس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation and Discussion of Models for Hydraulic Francis Turbine Simulations ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی و بررسی مدل های شبیه سازی شده توربین هیدرولیکی فرانسیس فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات عددی برای مدلسازی دینامیک گاز – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله High Productivity Numerical Computations for Gas Dynamics Modelling Based on DFT and Approximation ترجمه عنوان مقاله محاسبات عددی بهره وری بالا برای مدلسازی دینامیک گاز بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد لوله های مبدل حرارتی turbular – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance assessment of turbular heat exchanger tubes containing rectangular-cut twisted tapes with alternate axes ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد لوله های مبدل حرارتی turbular با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل عددی صفحه پره ای متراکم مبدل حرارتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical analysis of compact plate-fin heat exchangers for aerospace applications ترجمه عنوان مقاله تحلیل عددی صفحه پره ای متراکم مبدل حرارتی برای کاربرد های هوافضایی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل حرارتی برای استفاده از حرارت گرمایش زمین – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Heat Exchangers for Utilization of the Heat of High-Temperature Geothermal Brines ترجمه عنوان مقاله مبدل های حرارتی برای استفاده از حرارت دما بالای گرمایش زمین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیستم تهویه روتر ماشین خنک کننده – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Rotor Ventilation System of Air Cooled Synchronous Machine Through Computational Fluid Dynamics ترجمه عنوان مقاله آنالیز سیستم تهویه روتر ماشین خنک کننده همزمان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد عملیاتی سیستم تهویه مکانیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of operational performance of a mechanical ventilation cooling system with latent thermal energy storage ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد عملیاتی سیستم تهویه مکانیکی خنک […]

مشاهده و دانلود رایگان