مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پیش بینی روند قیمت سهام داده محور جدید – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel data-driven stock price trend prediction system ترجمه عنوان مقاله سیستم پیش بینی روند قیمت سهام داده محور جدید فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از حریم خصوصی در خدمات شبکه اجتماعی وسایل نقلیه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Location and trajectory privacy preservation in 5G-Enabled vehicle social network services ترجمه عنوان مقاله حفاظت از موقعیت و مسیر حریم خصوصی در خدمات شبکه اجتماعی وسایل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data envelopment analysis models for probabilistic classification ترجمه عنوان مقاله مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حافظه بازتابی برای شبیه سازی ازدحام شبکه – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A reflective memory based framework for crowd network simulations ترجمه عنوان مقاله چارچوبی مبتنی بر یک حافظه بازتابی برای شبیه سازی ازدحام شبکه فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detecting human emotions using electroencephalography (EEG) using dynamic programming approach ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) با استفاده از رویکرد برنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم ژنتیک برای مشکل زمانبندی پروژه – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Genetic Algorithm for the Proactive Resource-Constrained Project Scheduling Problem With Activity Splitting ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم ژنتیک برای مشکل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ارتباط بین تحلیل کلان داده و نوآوری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله BIG data – BIG gains? Understanding the link between big data analytics and innovation ترجمه عنوان مقاله کلان داده – سودهای کلان؟ درک ارتباط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داده های توزیع شده بر روی HBase – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using Distributed Data over HBase in Big Data Analytics Platform for Clinical Services ترجمه عنوان مقاله استفاده از داده های توزیع شده بر روی HBase در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در زیرساخت های بزرگ داده کاوی – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy Issues in Big Data Mining Infrastructure, Platforms, and Applications ترجمه عنوان مقاله مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی در زیرساخت های بزرگ داده کاوی،پلتفرم ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده های بزرگ در محاسبات ابری – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big Data in Cloud Computing: A Resource Management Perspective ترجمه عنوان مقاله داده های بزرگ در محاسبات ابری: چشم انداز مدیریت منابع فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش طبقه بندی موثر برای امنیت کلان داده ها – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Effective Classification Approach for Big Data Security Based on GMPLS/MPLS Networks ترجمه عنوان مقاله یک روش طبقه بندی موثر برای امنیت کلان داده ها بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel big data analytics framework for smart cities ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب جدید تجزیه و تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده ها در امور مالی و رشد شرکت های بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data in finance and the growth of large firms ترجمه عنوان مقاله کلان داده ها در امور مالی و رشد شرکت های بزرگ فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان