مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Face Recognition System Using Genetic Algorithm ترجمه عنوان مقاله سیستم شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های پردازش تصویر برای تقسیم بندی گیاهان اراضی – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey of image processing techniques for plant extraction and segmentation in the field ترجمه عنوان مقاله بررسی تکنیک های پردازش تصویر برای استخراج و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش تصویر در تحقیقات رسانه متخلخل – الزویر 2008

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2008 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Imaging and image processing in porous media research ترجمه عنوان مقاله تصویربرداری و پردازش تصویر در تحقیقات رسانه متخلخل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش تصویر دیجیتال از تصاویر کانفوکال – الزویر 1983

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 1983 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital image processing of confocal images ترجمه عنوان مقاله پردازش تصویر دیجیتال از تصاویر کانفوکال فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی کار انرژی موثر در محیط ابر – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Energy Efficient Task Scheduling in Cloud Environment ترجمه عنوان مقاله زمانبندی کار انرژی موثر در محیط ابر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم زمانبندی کارآمد برای ابر – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015  تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Efficient Scheduling Algorithm for Cloud ترجمه عنوان مقاله الگوریتم زمانبندی کارآمد برای ابر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های زمانبندی فرا ابتکاری در محاسبات ابر – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of metaheuristic scheduling techniques in cloud computing ترجمه عنوان مقاله تکنیک های زمانبندی فرا ابتکاری در محاسبات ابر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی گردش کار در محاسبات ابری – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards workflow scheduling in cloud computing: A comprehensive analysis ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی گردش کار در محاسبات ابری: تحلیل جامع فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال – IEEE 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015  تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital Image Authentication and Encryption using Digital Signature ترجمه عنوان مقاله تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال با استفاده از امضای دیجیتالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت امضای دیجیتال رایگان با استفاده از ECC – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the security of pairing-free certificateless digital signature schemes using ECC ترجمه عنوان مقاله امنیت طرح امضای دیجیتال certificateless رایگان اشتراکی با استفاده از ECC […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت کاربر برای یادگیری الکترونیکی توسط گوشی هوشمند – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله User Satisfaction Model for e-Learning Using Smartphone ترجمه عنوان مقاله رضایت کاربر برای یادگیری الکترونیکی توسط گوشی هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب امنیت سایبری برای اینترنت اشیا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cyber security framework for Internet of Things-based Energy Internet ترجمه عنوان مقاله چارچوب امنیت سایبری برای اینترنت اشیا مبتنی بر اینترنت انرژی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیتی و مسائل باز در اینترنت اشیا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On security challenges and open issues in Internet of Things ترجمه عنوان مقاله چالش های امنیتی و مسائل باز در اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان