مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نگهداری درمانگاه ها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enterprise resource planning system for performance-based-maintenance of clinics ترجمه عنوان مقاله سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نگهداری درمانگاه ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کار گیری برنامه ریزی منابع سازمانی و عوامل تعیین کننده رضایت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enterprise resource planning adoption and satisfaction determinants ترجمه عنوان مقاله به کار گیری برنامه ریزی منابع سازمانی و عوامل تعیین کننده رضایت فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرحی جامع پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی پایدار منابع سازمانی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A master plan for the implementation of sustainable enterprise resource planning systems (part I): concept and methodology ترجمه عنوان مقاله طرحی جامع به منظور پیاده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه معیارهای اندازه گیری ایمیل مارکتینگ 2016 (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله 2016 Email Marketing Metrics Benchmark Study ترجمه عنوان مقاله مطالعه معیارهای اندازه گیری ایمیل مارکتینگ 2016 فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشست یک تقویت کننده مثبت؟ (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Meetings as a positive boost? How and when meeting satisfaction impacts employee empowerment ترجمه عنوان مقاله شست یک تقویت کننده مثبت؟ چگونه و چه زمانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شایستگی رهبری مدیران پروژه های ساخت و ساز پایدار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Leadership competences of sustainable construction project managers ترجمه عنوان مقاله شایستگی رهبری مدیران پروژه های ساخت و ساز پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات دانشگاه و صنعت: انتقال سرمایه فکری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aligning university–industry interactions: The role of boundary spanning in intellectual capital transfer ترجمه عنوان مقاله توازن تعاملات دانشگاه و صنعت: نقش مرز گستری در انتقال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تغییر در طراحی مجدد بخش آموزش حرفه ای (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using Change Management to Redesign Oman׳s Health Professions Education Sector ترجمه عنوان مقاله استفاده از مدیریت تغییر برای طراحی مجدد بخش آموزش حرفه ای در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی موازی با فعالیت های تعمیر و نگهداری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Parallel machine scheduling with maintenance activities ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی موازی با فعالیت های تعمیر و نگهداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کتاب سنجی تحقیق در عملیات و علم مدیریت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A bibliometric analysis of operations research and management science ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل کتاب سنجی تحقیق در عملیات و علم مدیریت فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت و پویایی بازار کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Trade and labor market dynamics: What do we learn from the data? ترجمه عنوان مقاله تجارت و پویایی بازار کار: از داده ها یاد می […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وثیقه زمین و پویایی بازار کار در فرانسه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  17  صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Land collateral and labor market dynamics in France ترجمه عنوان مقاله وثیقه زمین و پویایی بازار کار در فرانسه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری برند بین صاحبان خودرو نروژ (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brand loyalty among Norwegian car owners ترجمه عنوان مقاله وفاداری برند بین صاحبان خودرو نروژ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان