دانلود رایگان مقالات سال 2016 - صفحه 3 از 89 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های سیاست توسعه – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های سیاست توسعه – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از شهر صنعتی تا شهر خلاق: چالش های سیاست توسعه و مورد Liepaja عنوان انگلیسی مقاله From industrial city to the creative city: development policy challenges and Liepaja case انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علیت مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علیت مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله علیت مصرف انرژی، برق و تولید ناخالص داخلی: مورد روسیه در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ عنوان انگلیسی مقاله Energy Consumption, electricity, and GDP Causality; The Case of Russia, 1990-2011 انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم حقوق بازنشستگی در محیط اقتصادی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم حقوق بازنشستگی در محیط اقتصادی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم حقوق بازنشستگی در محیط اقتصادی در حال تغییر: مورد لتونی عنوان انگلیسی مقاله Pension System in Changing Economic Environment: Case of Latvia انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت در سیستم بانکی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت در سیستم بانکی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفهوم سازی و بررسی عوامل موفقیت در سیستم بانکی عنوان انگلیسی مقاله Conceptualization and examination of success factors in the banking system انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین میزان تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی اسلواکی عنوان انگلیسی مقاله Quantification of the effect of subsidies on the production performance of the Slovak agriculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پس انداز، درآمد و مصرف انرژی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پس انداز، درآمد و مصرف انرژی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا پس انداز و درآمد بر مصرف انرژی تاثیر می گذارند؟ شواهدی از کشورهای G-7 عنوان انگلیسی مقاله Do Savings and Income affect energy consumption? An Evidence from G-7 countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پویا فعالیت های نوآورانه – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پویا فعالیت های نوآورانه – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی پویا فعالیت های نوآورانه با استفاده از تجزیه و تحلیل شاخص های رقابت در صنعت (شواهدی از صنایع غذایی روسیه) عنوان انگلیسی مقاله Forecasting Of Innovative Activity Dynamics Using Industry Competition Indicators Analysis (Evidence From Food Industry Of Russia) انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست های عملی در نامه های کاری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست های عملی در نامه های کاری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی شکست های عملی در نامه های کاری متخصصان قزاقستان عنوان انگلیسی مقاله Investigating Pragmatic Failures in Business Letters of Kazakhstani Professionals انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افکار دانشجویان در مورد خرید آنلاین – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افکار دانشجویان در مورد خرید آنلاین – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی احساسات و افکار دانشجویان دانشگاه در مورد خرید آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Identifying College Students’ Feelings and Thoughts about Online Shopping انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های اقتصاد کلان منطقه ای – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های اقتصاد کلان منطقه ای – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر شاخص های اقتصاد کلان منطقه ای بر نهادهای گردشگری در مناطق Plzen و Zlin عنوان انگلیسی مقاله Impact of the Regional Macroeconomics Indicators on Tourism Entities in Plzen and Zlin regions انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاریف و طبقه بندی خدمات الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاریف و طبقه بندی خدمات الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از تجزیه و تحلیل تعاریف و طبقه بندی خدمات الکترونیکی تا پیشنهاد طبقه بندی خدمات الکترونیکی جدید عنوان انگلیسی مقاله From an analysis of e-services definitions and classifications to the proposal of new e-service classification انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقصد گردشگری پایدار – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقصد گردشگری پایدار – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا Pai یک مقصد گردشگری پایدار است؟ عنوان انگلیسی مقاله Is Pai a Sustainable Tourism Destination? انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری در سیستم مدیریت امنیت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری در سیستم مدیریت امنیت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و ویژگی های رهبری در سیستم مدیریت امنیت عمومی عنوان انگلیسی مقاله Determinants and attributes of leadership in the public safety management system انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2016 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.
همچنین برای بررسی بهتر میتوانید لینکهای زیر را نیز مشاهده نمایید:
مقالات 2016 مدیریت
مقالات 2016 اقتصاد
مقالات 2016 بازاریابی
مقالات 2016 حسابداری
مقالات 2016 مهندسی صنایع
مقالات 2016 مهندسی عمران
مقالات 2016 مهندسی برق
مقالات 2016 مهندسی انرژی
مقالات 2016 علوم اجتماعی
مقالات 2016 پزشکی
مقالات 2016 روانشناسی
مقالات 2016 زیست شناسی
مقالات 2016 شیمی
مقالات 2016 صنایع غذایی
مقالات 2016 ریاضی
مقالات 2016 علوم ارتباطات اجتماعی
مقالات 2016 علوم تربیتی
مقالات 2016 علوم سیاسی
مقالات 2016 علوم و فنون هوایی
مقالات 2016 محیط زیست
مقالات 2016 مهندسی پزشکی
مقالات 2016 مهندسی فناوری اطلاعات
مقالات 2016 مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقالات 2016 مهندسی کامپیوتر
مقالات 2016 کشاورزی
مقالات 2016 مهندسی مکانیک
مقالات سال 2018
مقالات سال 2017
مقالات سال 2015
مقالات سال 2014
لیست کل مقالات انگلیسی سال 2016: