دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت منابع انسانی سبز GHRM به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار دوستدار محیط زیست کارکنان – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار دوستدار محیط زیست کارکنان – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار دوستدار محیط زیست کارکنان: ارتباط آب و هوای محیط زیستی و دانش محیطی عنوان انگلیسی مقاله Green HRM and ecofriendly behavior of employees: Relevance of proecological climate and environmental knowledge نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر مفهوم سازی و نظریه پردازی مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر مفهوم سازی و نظریه پردازی مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفهوم سازی و نظریه پردازی مدیریت منابع انسانی سبز: مروری روایی عنوان انگلیسی مقاله Conceptualizing and theorizing green human resource management: a narrative review نشریه امرالد – emerald insight سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز: آنالیز کتاب سنجی – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز: آنالیز کتاب سنجی – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز: تجزیه و تحلیل کتاب سنجی عنوان انگلیسی مقاله Green Human Resource Management: A Bibliometric Analysis نشریه MDPI سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز، آگاهی زیست محیطی و رفتارهای سبز الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز، آگاهی زیست محیطی و رفتارهای سبز الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز، آگاهی زیست محیطی و رفتارهای سبز: نقش واسطه گر رهبری خدمتگذارانه عنوان انگلیسی مقاله Green HRM, environmental awareness and green behaviors: The moderating role of servant leadership انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای رفتار شهروندی سازمانی به سمت محیط و عملکرد محیطی در یک محوطه دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Green Human Resource Management for Organisational Citizenship Behaviour Towards the Environment and Environmental Performance on a University Campus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و پایداری اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و پایداری اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مرور سیستماتیک درمورد مدیریت منابع انسانی سبز: پیامدهایی برای پایداری اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله A systematic review on green human resource management: Implications for social sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز عنوان انگلیسی مقاله Nexus between green intellectual capital and green human resource management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز: یک بررسی ادبیات هدفمند از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Green human resource management: A systematic literature review from 2007 to 2019 انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی عنوان انگلیسی مقاله The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب استعدادهای جوان توسط مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب استعدادهای جوان توسط مدیریت منابع انسانی سبز – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جذب استعدادهای جوان توسط مدیریت منابع انسانی سبز: یک تحلیل تجربی عنوان انگلیسی مقاله Can green human resource management attract young talent? An empirical analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز اجرای مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز اجرای مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deciphering the Implementation of Green Human Resource Management in an Emerging Economy ترجمه عنوان مقاله آنالیز اجرای مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد در حال ظهور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Envisioning the invisible: Understanding the synergy between green human resource management and green supply chain management in manufacturing firms in Iran in light of the […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات مدیریت منابع انسانی سبز در حال ظهور – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات مدیریت منابع انسانی سبز در حال ظهور – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green human resource management research in emergence: A review and future directions ترجمه عنوان مقاله تحقیقات مدیریت منابع انسانی سبز در حال ظهور فرمت مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت منابع انسانی سبز (Green Human Resource Management) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات مدیریت منابع انسانی سبز GHRM در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.