دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد کلان به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری پرتفولیوی بانک – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری پرتفولیوی بانک – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری پرتفولیوی بانک: مورد کلمبیا عنوان انگلیسی مقاله The Macroeconomic Impact on Bank’s Portfolio Credit Risk: The Colombian Case نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرریزی در خلال ابهامات کلان اقتصادی، امور مالی و اموال غیر منقول – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرریزی در خلال ابهامات کلان اقتصادی، امور مالی و اموال غیر منقول – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرریزی در خلال ابهامات کلان اقتصادی، امور مالی و اموال غیر منقول: يك رويكرد متغیر با زمان عنوان انگلیسی مقاله Spillovers across macroeconomic, financial and real estate uncertainties: A time-varying approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله	یک چارچوب مبنی بر شاخص اقتصاد کلان راهبردی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله یک چارچوب مبنی بر شاخص اقتصاد کلان راهبردی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مبنی بر شاخص اقتصاد کلان راهبردی به منظور تولید خودکار پیش بینی های فروش فنی عنوان انگلیسی مقاله A leading macroeconomic indicators’ based framework to automatically generate tactical sales forecasts انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل اقتصاد کلان با بحرانهای مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل اقتصاد کلان با بحرانهای مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل اقتصاد کلان با بحرانهای مالی گاه به گاه عنوان انگلیسی مقاله A Macroeconomic Model with Occasional Financial Crises انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دروسی مربوط به سیاست های اقتصاد کلان از بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دروسی مربوط به سیاست های اقتصاد کلان از بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دروسی مربوط به سیاست های اقتصاد کلان از بحران مالی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Lessons for macroeconomic policy from the Global Financial Crisis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات مالی و پیش بینی های اقتصاد کلان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات مالی و پیش بینی های اقتصاد کلان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعات مالی و پیش بینی های اقتصاد کلان عنوان انگلیسی مقاله Financial information and macroeconomic forecasts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مبتنی بر اخبار شاخص های اقتصاد کلان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مبتنی بر اخبار شاخص های اقتصاد کلان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی های مبتنی بر اخبار شاخص های اقتصاد کلان: یک مدل مسیر معنایی برای پیش بینی های قابل تفسیر عنوان انگلیسی مقاله News-based forecasts of macroeconomic indicators: A semantic path model for interpretable predictions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آن سوی سیاست اقتصاد کلان برگزیت – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آن سوی سیاست اقتصاد کلان برگزیت – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آن سوی سیاست اقتصاد کلان برگزیت عنوان انگلیسی مقاله Macroeconomic Policy Beyond Brexit انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) JCR – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات اقتصاد کلان کار پروژه در سطح شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات اقتصاد کلان کار پروژه در سطح شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی یک پروژه سازی عاقلانه تر: اثرات اقتصاد کلان کار پروژه در سطح شرکت عنوان انگلیسی مقاله Toward a wiser projectification: Macroeconomic effects of firm-level project work انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی بین عوامل اقتصاد کلان و نرخ ارز USD/CNY – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی بین عوامل اقتصاد کلان و نرخ ارز USD/CNY – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هم انباشتگی بین عوامل اقتصاد کلان و نرخ ارز USD/CNY عنوان انگلیسی مقاله Cointegration between macroeconomic factors and the exchange rate USD/CNY انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی و بازگشت سرمایه گذاری عمومی و خصوصی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی و بازگشت سرمایه گذاری عمومی و خصوصی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد اقتصادی و بازگشت سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در ۱۷ اقتصاد OECD عنوان انگلیسی مقاله Economic growth, public, and private investment returns in 17 OECD economies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سرمایه گذاری و رشد آفریقا-چین – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سرمایه گذاری و رشد آفریقا-چین – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند سرمایه گذاری و رشد آفریقا-چین عنوان انگلیسی مقاله Africa-China investment and growth link انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سوددهی کل – SSRN 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سوددهی کل – SSRN 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سوددهی کل: شواهدی از بازار کار عنوان انگلیسی مقاله Another Look at the Macroeconomic Information Content of Aggregate Earnings: Evidence from the Labor Market انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد کلان (Macroeconomics) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف اقتصاد کلان: اقتصاد کلان شاخه ای از علم اقتصاد است که با کارایی، ساختار، رفتار و تصمیم گیری اقتصاد در سطح کلان سروکار دارد؛ که این شامل اقتصاد ملی، منطقه ای و جهانی می شود. اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، یک جفت بخش بندی اقتصادی هستند که توسط رگنر فریش ابداع شده است و عمومی ترین بخش بندی در اقتصاد هستند.اقتصاد کلان به مطالعه شاخص های تجمعی مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، درآمد ملی، شاخص قیمت و رابطه متقابل بین بخش های مختلف اقتصاد به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد اقتصاد می پردازد.
رشته های مرتبط: اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات اقتصاد کلان در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.