دانلود رایگان مقاله ISI بازده سهام به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تعهدی و بازده سهام مورد انتظار در هند – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تعهدی و بازده سهام مورد انتظار در هند – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت تعهدی و بازده سهام مورد انتظار در هند عنوان انگلیسی مقاله Accrual management and expected stock returns in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه و هزینه سرمایه سهام – AAAJournals 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه و هزینه سرمایه سهام – AAAJournals 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه و هزینه سرمایه سهام عنوان انگلیسی مقاله Comparability and Cost of Equity Capital انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه AAAJournals نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام عنوان انگلیسی مقاله Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت: مدارکی از هند عنوان انگلیسی مقاله Impact of disputed tax litigation risk on firm performance: evidence from India انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مورد انتظار و مقطع بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مورد انتظار و مقطع بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری مورد انتظار و مقطع بازده سهام عنوان انگلیسی مقاله Expected investment and the cross-section of stock returns انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Short communication مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفت و پیش بینی کوتاه مدت نوسانات بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفت و پیش بینی کوتاه مدت نوسانات بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نفت و پیش بینی کوتاه مدت نوسانات بازده سهام عنوان انگلیسی مقاله Oil and the short-term predictability of stock return volatility انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حجم معاملات دینامیک و رابطه بازده سهام – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حجم معاملات دینامیک و رابطه بازده سهام – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حجم معاملات دینامیک و رابطه بازده سهام: آیا از نمونه خارج می شود؟ عنوان انگلیسی مقاله Dynamic trading volume and stock return relation: Does it hold out of sample? انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شوک های نفتی و نوسانات بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شوک های نفتی و نوسانات بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شوک های نفتی و نوسانات بازده سهام عنوان انگلیسی مقاله Oil shocks and stock return volatility انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات نامتقارن، VIX و بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات نامتقارن، VIX و بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوسانات نامتقارن، VIX و بازده سهام عنوان انگلیسی مقاله Idiosyncratic volatility, the VIX and stock returns انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت نفت و بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت نفت و بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟ عنوان انگلیسی مقاله What do we know about oil prices and stock returns? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمدها، ارزشهای دفتری و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه – وایلی ۱۹۹۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمدها، ارزشهای دفتری و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه – وایلی ۱۹۹۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درآمدها، ارزشهای دفتری و سودهای سهام در ارزیابی سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation انتشار مقاله سال ۱۹۹۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله – مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط بازده سهام و اوراق قرضه و عدم اطمینان بازار سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط بازده سهام و اوراق قرضه و عدم اطمینان بازار سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock and bond return relations and stock market uncertainty: Evidence from wavelet analysis […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابل پیش بینی بودن بازده سهام و بی ثباتی مدل – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابل پیش بینی بودن بازده سهام و بی ثباتی مدل – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock return predictability and model instability: Evidence from mainland China and Hong Kong ترجمه عنوان مقاله قابل پیش بینی بودن بازده سهام و بی ثباتی مدل: […]

دانلود رایگان مقاله ISI علوم اقتصادی (Stock Returns) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازده سهام اینجا کلیک نمایید.