دانلود رایگان مقاله ISI بازده سهام به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاهی دیگر در مهار کردن و قابلیت پیش بینی بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاهی دیگر در مهار کردن و قابلیت پیش بینی بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Another look at anchoring and stock return predictability ترجمه عنوان مقاله نگاهی دیگر در مهار کردن و قابلیت پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات تقاضا و پیش بینی بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات تقاضا و پیش بینی بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Information demand and stock return predictability ترجمه عنوان مقاله اطلاعات تقاضا و پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اقلام تعهدی، بازده سهام و هزینه سرمایه سهام – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اقلام تعهدی، بازده سهام و هزینه سرمایه سهام – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accruals Quality, Stock Return Seasonality, and the Cost of Equity Capital: International Evidence ترجمه عنوان مقاله کیفیت اقلام تعهدی، فصلی بودن بازده سهام و هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Equity flows, stock returns and exchange rates ترجمه عنوان مقاله جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Shareholder Base Hypothesis of Stock Return Volatility: Empirical Evidence ترجمه عنوان مقاله فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام: شواهد تجربی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشور های سرمایه گذار در تکنولوژی و بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشور های سرمایه گذار در تکنولوژی و بازده سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technology-Investing Countries and Stock Return Predictability ترجمه عنوان مقاله کشور های سرمایه گذار در تکنولوژی و پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه در بازده سهام بین المللی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه در بازده سهام بین المللی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The cash premium in international stock returns ترجمه عنوان مقاله حق بیمه در بازده سهام بین المللی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ناهمگونی باورها بر بازده سهام – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ناهمگونی باورها بر بازده سهام – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله New evidence on the effect of belief heterogeneity on stock returns ترجمه عنوان مقاله شواهد جدید در مورد تأثیر ناهمگونی باورها بر بازده سهام فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت پیش بینی بازده سهام بین المللی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت پیش بینی بازده سهام بین المللی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله International stock return predictability: Is the role of U.S. time-varying? ترجمه عنوان مقاله قابلیت پیش بینی بازده سهام بین المللی: آیا نقش ایالات متحده تغییر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قیمت نفت بر بازده سهام شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قیمت نفت بر بازده سهام شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of oil prices on firm stock return: industry-wise analysis ترجمه عنوان مقاله تاثیر قیمت نفت بر بازده سهام شرکت: تجزیه و تحلیل صنعت فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شوک های حجم و بازده سهام: آزمون جایگزین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شوک های حجم و بازده سهام: آزمون جایگزین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Volume shocks and stock returns: An alternative test ترجمه عنوان مقاله شوک های حجم و بازده سهام: یک آزمون جایگزین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا عدم اطمینان اقتصادی در مقیاس بازده سهام قیمت گذاری می شود؟ (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا عدم اطمینان اقتصادی در مقیاس بازده سهام قیمت گذاری می شود؟ (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Is economic uncertainty priced in the cross-section of stock returns? ترجمه عنوان مقاله آیا عدم اطمینان اقتصادی در مقیاس بازده سهام قیمت گذاری می شود؟ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقدینگی بازار و بازده سهام در بازار سهام نروژی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقدینگی بازار و بازده سهام در بازار سهام نروژی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Market Liquidity and stock returns in the Norwegian stock market ترجمه عنوان مقاله نقدینگی بازار و بازده سهام در بازار سهام نروژی فرمت مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI علوم اقتصادی (Stock Returns) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازده سهام اینجا کلیک نمایید.