دانلود رایگان مقاله ISI بازده سهام به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری تفاضلی جریان های نقدی و کل اقلام تعهدی – امرالد ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری تفاضلی جریان های نقدی و کل اقلام تعهدی – امرالد ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قیمت گذاری تفاضلی جریان های نقدی و کل اقلام تعهدی عنوان انگلیسی مقاله The differential pricing of cash flows and total accruals نشریه امرالد – emerald insight سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک اعتباری و انتقال شوک نرخ بهره – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک اعتباری و انتقال شوک نرخ بهره – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک اعتباری و انتقال شوک های نرخ بهره عنوان انگلیسی مقاله Credit risk and the transmission of interest rate shocks نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مهم کارکرد و جریان بازار نوظهور – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مهم کارکرد و جریان بازار نوظهور – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده بنیادین بازده و جریان بازارهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Institutional determinants of emerging market returns and flows انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته عنوان انگلیسی مقاله Stock return predictability from a mixed model perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفت شیل، قیمت های واقعی وست تگزاس اینترمیدیت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفت شیل، قیمت های واقعی وست تگزاس اینترمیدیت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نفت شیل، قیمت های واقعی وست تگزاس اینترمیدیت و بازده سهام ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Tight oil, real WTI prices and U.S. stock returns انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بازده سهام با قیمت نفت خام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بازده سهام با قیمت نفت خام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی بازده سهام با استفاده از قیمت نفت خام: تجزیه و تحلیل در سطح شرکت بخش نفت و گاز نیجریه عنوان انگلیسی مقاله Predicting stock returns using crude oil prices: A firm level analysis of Nigeria’s oil and gas sector انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام عنوان انگلیسی مقاله Time-varying inflation risk and stock returns انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخدام نیروی کار و بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخدام نیروی کار و بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخدام نیروی کار و بازده سهام: مدل و شواهد جدیدی از چین عنوان انگلیسی مقاله Labor hiring and stock return: A model and new evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت پیش بینی کارآمد نوسانات بازده سهام: نقش نوسانات ضمنی بازار سهام عنوان انگلیسی مقاله Efficient predictability of stock return volatility: The role of stock market implied volatility انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت پیش بینی بازده های سهام و جریان نقدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت پیش بینی بازده های سهام و جریان نقدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی مجدد قابلیت پیش بینی بازده های سهام و جریان نقدی از طریق تجزیه VIX عنوان انگلیسی مقاله A re-examination of the predictability of stock returns and cash flows via the decomposition of VIX انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock return expectations in the credit market ترجمه عنوان مقاله انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و رابطه ناهمگونی درآمد و بازده سهام – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و رابطه ناهمگونی درآمد و بازده سهام – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and the heterogeneous relation between earnings and stock returns ترجمه عنوان مقاله کیفیت سود و رابطه ناهمگونی درآمد و بازده سهام فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاران نهادی خارجی و هم حرکتی بازده سهام – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاران نهادی خارجی و هم حرکتی بازده سهام – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاران نهادی خارجی و هم حرکتی بازده سهام عنوان انگلیسی مقاله Foreign institutional investors and stock return comovement انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقاله ISI علوم اقتصادی (Stock Returns) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازده سهام اینجا کلیک نمایید.