دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت درآمد به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بودجه هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بودجه هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کانال های توزیع بر عملکرد بودجه هتل عنوان انگلیسی مقاله The impact of distribution channels on budget hotel performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری یکسان اتاق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری یکسان اتاق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا صفات فهرست میزبان airbnb بر قیمت گذاری یکسان اتاق تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Do airbnb host listing attributes influence room pricing homogenously? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهارت و کاردانی مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهارت و کاردانی مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهارت و کاردانی مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت درآمد: آیا جنسیت کارشناس امور مالی مهم است؟ عنوان انگلیسی مقاله Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the financial expert matter? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پیچیده درگیری های خانوادگی در مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پیچیده درگیری های خانوادگی در مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The complex role of family involvement in earnings management ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد واقعی، محیط سازمانی و عملکرد عامل آینده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد واقعی، محیط سازمانی و عملکرد عامل آینده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد واقعی، محیط سازمانی و عملکرد عامل آینده: یک مطالعه بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Real Earnings Management, Institutional Environment, and Future Operating Performance: An International Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مدیریت درآمد و سایر اظهارات آینده نگرانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مدیریت درآمد و سایر اظهارات آینده نگرانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی های مدیریت درآمد و سایر اظهارات آینده نگرانه عنوان انگلیسی مقاله Management earnings forecasts and other forward-looking statements انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ارتباط بین مدیریت سود و نقدینگی بازار – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ارتباط بین مدیریت سود و نقدینگی بازار – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود و نقدینگی بازار عنوان انگلیسی مقاله Examining the relationship between earning management and market liquidity انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر برنامه های انگیزشی سهام بر پیش بینی درآمد تحلیلگران – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر برنامه های انگیزشی سهام بر پیش بینی درآمد تحلیلگران – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر برنامه های انگیزشی سهام بر پیش بینی سود تحلیلگران و پیشنهادات سهام برای شرکت های لیست شده چینی: یک مطالعه تجربی عنوان انگلیسی مقاله The impact of equity incentive plans on analysts’ earnings forecasts and stock recommendations for Chinese listed firms: An empirical study انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی در جامعه در مقابل شرکت های خصوصی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی در جامعه در مقابل شرکت های خصوصی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود واقعی در جامعه در مقابل شرکت های خصوصی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC): یک دیدگاه دارای ریسک عنوان انگلیسی مقاله Real earnings management in public vs. private firms in the GCC countries: a risk perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کيفيت حسابداری و توجه رسانه ای در مورد پیشنهادات منصفانه – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کيفيت حسابداری و توجه رسانه ای در مورد پیشنهادات منصفانه – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کيفيت حسابداری و توجه رسانه ای در مورد پیشنهادات منصفانه عنوان انگلیسی مقاله Accounting Quality and Media Attention around Seasoned Equity Offerings انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تقاضای انعطاف پذیری مالی روی تصمیمات مالی شرکت ها – SSRN 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تقاضای انعطاف پذیری مالی روی تصمیمات مالی شرکت ها – SSRN 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات تقاضای انعطاف پذیری مالی روی تصمیمات مالی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Financial Flexibility Demand on Corporate Financial Decisions انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه SSRN نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل درآمد – هزینه در موسسات پزشکی – کاربرد در ترکیه عنوان انگلیسی مقاله Income-expense analysis in medical institutions-Application in Turkey انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاران نهادی، فعالیت سهامداران و مدیریت سود – الزویر ۲۰۱۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاران نهادی، فعالیت سهامداران و مدیریت سود – الزویر ۲۰۱۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاران نهادی، فعالیت سهامداران و مدیریت سود عنوان انگلیسی مقاله Institutional investors, shareholder activism, and earnings management انتشار مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت درآمد (Revenue Management) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مدیریت درآمد: به تولید حداکثر درآمد یا سود از تعداد خاصی از یک نو کالا با در نظر گرفتن رفتار مشتریان گفته می‌شود. کاربرد این تکنیک بیشتر در کالاهای فاسد شدنی و یا با تاریخ مصرف میباشد. این تکنیک در فروش بلیت هواپیما و یا مدیریت اتاقهای هتلها کاربرد فراوان دارد. به عنوان مثال صندلیهای یک هواپیما بعد از پرواز بی ارزش میباشد و مسولیت مدیر درآمد تلاش برای فروش بلیت قبل از پرواز است. این تلاش شامل کنترل قیمت برای هر صندلیها و یا رزرو کردن تعدادی بلیت برای مسافرانی است که دقیقه ای قبل از پرواز درخواست بلیت میکنند.
رشته های مرتبط: مدیریت و اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد اینجا کلیک نمایید.