دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت درآمد به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمد: شواهدی از داده های بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Institutional ownership, product market competition, and earnings management: Some evidence from international data انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع و تعهد شرکت ها و مدیریت درآمد واقعی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع و تعهد شرکت ها و مدیریت درآمد واقعی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع و تعهد شرکت ها و مدیریت سود واقعی: یک رابطه غیر خطی عنوان انگلیسی مقاله Corporate diversification and accrual and real earnings management: a non-linear relationship انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد پس از ناپدید شدن گسستگی سود صفر – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد پس از ناپدید شدن گسستگی سود صفر – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد پس از ناپدید شدن گسستگی سود صفر عنوان انگلیسی مقاله Earnings management in the aftermath of the zero-earnings discontinuity disappearance انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برگشت کاهش ارزش: گزارش بی طرف یا مدیریت درآمد – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برگشت کاهش ارزش: گزارش بی طرف یا مدیریت درآمد – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برگشت کاهش ارزش: گزارش بی طرف یا مدیریت درآمد عنوان انگلیسی مقاله Impairment Reversals: unbiased reporting or earnings management? انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر متقابل بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر متقابل بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر متقابل بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت درآمد: نقش کیفیت حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله The Interplay between Related Party Transactions and Earnings Management: The role of Audit Quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمد های حاصله از قرارداد های مشتریان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمد های حاصله از قرارداد های مشتریان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance obligations for “revenue from contracts with customers” principle in the shipping industry ترجمه عنوان مقاله تعهدات عملکردی برای “درآمد های حاصله از قرارداد های مشتریان” […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت درآمد مبتنی بر انتخاب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت درآمد مبتنی بر انتخاب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of choice-based revenue management: Theory and methods ترجمه عنوان مقاله بررسی مدیریت درآمد مبتنی بر انتخاب: نظریه و روش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های تجزیه برای تخصیص اتاق پویا در مدیریت درآمد هتل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های تجزیه برای تخصیص اتاق پویا در مدیریت درآمد هتل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decomposition Methods for Dynamic Room Allocation in Hotel Revenue Management ترجمه عنوان مقاله روش های تجزیه برای تخصیص اتاق پویا در مدیریت درآمد هتل فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد یکپارچه و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد یکپارچه و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Peer Performance and Earnings Management ترجمه عنوان مقاله عملکرد یکپارچه و مدیریت درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های مالی خارجی و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های مالی خارجی و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship between External Financing Activities and Earnings Management: Evidence from Enterprise Risk Management ترجمه عنوان مقاله رابطه بین فعالیت های مالی خارجی و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد تحت رقابت اتحادیه هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد تحت رقابت اتحادیه هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revenue management under horizontal and vertical competition within airline alliances ترجمه عنوان مقاله  مدیریت درآمد تحت رقابت افقی و عمودی در اتحادیه های هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد مینیماکس مذاکرات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد مینیماکس مذاکرات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revenue management with minimax regret negotiations ترجمه عنوان مقاله  مدیریت درآمد با مینیماکس میزان تاسف در مذاکرات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشگاه کیدیر، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کد شراکتی موثر در عمل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کد شراکتی موثر در عمل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A note on effective code-share management in practice ترجمه عنوان مقاله  نکته ای بر مدیریت کد شراکتی موثر در عمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم فنون هوایی […]

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت درآمد (Revenue Management) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مدیریت درآمد: به تولید حداکثر درآمد یا سود از تعداد خاصی از یک نو کالا با در نظر گرفتن رفتار مشتریان گفته می‌شود. کاربرد این تکنیک بیشتر در کالاهای فاسد شدنی و یا با تاریخ مصرف میباشد. این تکنیک در فروش بلیت هواپیما و یا مدیریت اتاقهای هتلها کاربرد فراوان دارد. به عنوان مثال صندلیهای یک هواپیما بعد از پرواز بی ارزش میباشد و مسولیت مدیر درآمد تلاش برای فروش بلیت قبل از پرواز است. این تلاش شامل کنترل قیمت برای هر صندلیها و یا رزرو کردن تعدادی بلیت برای مسافرانی است که دقیقه ای قبل از پرواز درخواست بلیت میکنند.
رشته های مرتبط: مدیریت و اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد اینجا کلیک نمایید.