دانلود رایگان مقاله ISI وام به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا دوگانگی مدیرعامل کیفیت حسابرسی را بدتر یا تقویت می کند – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا دوگانگی مدیرعامل کیفیت حسابرسی را بدتر یا تقویت می کند – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا دوگانگی مدیرعامل کیفیت حسابرسی را بدتر یا تقویت می کند: شواهدی از شرکت های چینی؟ عنوان انگلیسی مقاله Does CEO duality worsen or fosters audit quality: evidence from Chinese firms? نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ثبات بانک و تنوع وام و تامین مالی در سیستم بانکداری دوگانه – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ثبات بانک و تنوع وام و تامین مالی در سیستم بانکداری دوگانه – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع وام و تامین مالی و ثبات بانک در سیستم های بانکداری دوگانه عنوان انگلیسی مقاله Loan and financing diversification and bank stability in dual-banking systems نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری و ناامیدی وام گیرنده در شرکت های کوچک و متوسط – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری و ناامیدی وام گیرنده در شرکت های کوچک و متوسط – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری و ناامیدی وام گیرنده در شرکت های کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله Innovation and borrower discouragement in SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی در بازار مسکن- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی در بازار مسکن- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرار مالیاتی – معامله ای در بازار مسکن عنوان انگلیسی مقاله Transaction-tax evasion in the housing market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراوانی منابع طبیعی و تاثیر آن در توسعه مالی کشورهای KART – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراوانی منابع طبیعی و تاثیر آن در توسعه مالی کشورهای KART – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی توسعه مالی ناشی از وام گروهی بانک جهانی و فراوانی منابع طبیعی در کشورهای KART عنوان انگلیسی مقاله Examining the World Bank Group lending and natural resource abundance induced financial development in KART countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا عنوان انگلیسی مقاله Non-performing loans and monetary policy dynamics in Ghana انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اطلاعات حسابداری و اطمینان در وام های تجاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اطلاعات حسابداری و اطمینان در وام های تجاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعات در مورد تاثیر اطلاعات حسابداری و اطمینان در قضاوت های وام های تجاری عنوان انگلیسی مقاله Studies on the impact of accounting information and assurance on commercial lending judgments انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی سوادی مالی و تصمیمات بازپرداخت وام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی سوادی مالی و تصمیمات بازپرداخت وام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بی سوادی مالی و تصمیمات بازپرداخت وام عنوان انگلیسی مقاله Financial Illiteracy and Mortgage Refinancing Decisions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسبت وام به سرمایه درونی و کانال ترازنامه – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسبت وام به سرمایه درونی و کانال ترازنامه – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نسبت وام به سرمایه درونی و کانال ترازنامه: پیامدهای مربوط به رشد و رفاه عنوان انگلیسی مقاله ENDOGENOUS DEBT-EQUITY RATIO AND BALANCE-SHEET CHANNEL: IMPLICATIONS FOR GROWTH AND WELFARE انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تخصص صنعتی حسابرس بر بهای وام بانکی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تخصص صنعتی حسابرس بر بهای وام بانکی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر تخصص صنعتی حسابرس بر بهای وام بانکی عنوان انگلیسی مقاله Does Auditor Industry Expertise Affect Bank Loan Costs? انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و خطرات اعتباری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و خطرات اعتباری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، خطرات اعتباری و تصمیمات وام های بانکی: مدارکی از بانک های تجاری چین عنوان انگلیسی مقاله Economic policy uncertainty, credit risks and banks’ lending decisions: Evidence from Chinese commercial banks انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رگولاتورهای بانک و حسابرسان خارجی بر میزان ذخایر زیان وام – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رگولاتورهای بانک و حسابرسان خارجی بر میزان ذخایر زیان وام – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Bank Regulators and External Auditors on Loan Loss Provisions ترجمه عنوان مقاله تأثیر رگولاتورهای بانک و حسابرسان خارجی بر میزان ذخایر زیان وام […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اختیارات بانکی از طریق رویدادهای وام – SSRN 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اختیارات بانکی از طریق رویدادهای وام – SSRN 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fair Value Exposure, Auditor Specialization, and Banks’ Discretionary Use of the Loan Loss Provision ترجمه عنوان مقاله قرار گرفتن در معرض ارزش منصفانه، تخصص حسابرسان و […]

دانلود رایگان مقاله ISI وام (Loan) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف وام: وام، گونه ای قرض دادن پول سوددار است، که در زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می شود. وام دارای انواع مختلفی می باشد. جزئیات حقوقی وام در رشته حقوق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مفهوم وام تاریخچه ای قدیمی دارد و به دوران کهن بازمی گردد.
رشته های مرتبط: اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات وام در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.