دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 121 از 131 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه اختلافات مالی و سواد مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه اختلافات مالی و سواد مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The relationship between financial disputes and financial literacy ترجمه عنوان مقاله  رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، مدیریت دانش و اقتصاد مالی مجله  مجله مالی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکومت بازده ریسک پذیری بانکداری چین ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکومت بازده ریسک پذیری بانکداری چین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking ترجمه عنوان مقاله  حکومت، بازده و ریسک پذیری در بانکداری چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله ۱۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  مهندسی مالی و ریسک، بانکداری و مدیریت مالی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تجارت سرمایه گذار فردی در عدم تقارن اطلاعات بازار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تجارت سرمایه گذار فردی در عدم تقارن اطلاعات بازار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of individual investor trading on information asymmetry in the Korean stock market ترجمه عنوان مقاله  تاثیر تجارت سرمایه گذار فردی در عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام کره ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی بانک کشور نوظهور آسیایی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی بانک کشور نوظهور آسیایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bank efficiency in emerging Asian countries ترجمه عنوان مقاله  کارایی بانک در کشورهای نوظهور آسیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  بانکداری و اقتصاد پول و بانکداری مجله  تحقیق در امور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مخزن فکر در مورد گفتمان رسانه جمعی بحران اقتصاد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مخزن فکر در مورد گفتمان رسانه جمعی بحران اقتصاد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of think tanks on mass media discourse regarding the economic crisis in Spain ترجمه عنوان مقاله  تاثیر مخزن فکر در مورد گفتمان رسانه های جمعی در مورد بحران اقتصادی در اسپانیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم مالی عملکرد تشکیلات اقتصادی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم مالی عملکرد تشکیلات اقتصادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Venture capital, financial leverage and enterprise performance ترجمه عنوان مقاله  سرمایه گذاری های مخاطره آمیز، اهرم مالی و عملکرد تشکیلات اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مدیریت گرایش های مرتبط  مهندسی مالی و ریسک، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate Governance in China ترجمه عنوان مقاله  جریان نقدی آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکتی در چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵۰ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار استراتژیک سرمایه گذاران رویکرد نمونه کار واریانس ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار استراتژیک سرمایه گذاران رویکرد نمونه کار واریانس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ترجمه عنوان مقاله  درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احساسات مقالات روزنامه و قیمت سهام ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احساسات مقالات روزنامه و قیمت سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Lagging behind? Emotions in newspaper articles and stock market prices in the Netherlands ترجمه عنوان مقاله  عقب رفتن؟ احساسات در مقالات روزنامه ها و قیمت سهام در هلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و علوم ارتباطات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز اولویت استراتژیک ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز اولویت استراتژیک ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Professional Training of Future Green Economy Specialists and Strategic Priorities for Sustainable Subsurface Management ترجمه عنوان مقاله  آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سهام شکل گیری شاخص سرمایه گذاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سهام شکل گیری شاخص سرمایه گذاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stock recommendations and investment portfolio formation: A study in the Brazilian market ترجمه عنوان مقاله  توصیه هایی در ارتباط با سهام و شکل گیری شاخص سرمایه گذاری: مطالعه ای در بازار برزیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۹ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش ریسک نرخ ارز خارجی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش ریسک نرخ ارز خارجی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Hedging foreign exchange rate risk: Multi-currency diversification ترجمه عنوان مقاله  پوشش ریسک نرخ ارز خارجی: تنوع چند ارزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی مجله  مجله مدیریت اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد اشتراک گذاری درک روابط عمومی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد اشتراک گذاری درک روابط عمومی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Understanding public relations in the ‘sharing economy ترجمه عنوان مقاله  درک روابط عمومی در “اقتصاد اشتراک گذاری” فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰صفحه رشته های مرتبط اقتصاد مجله  بررسی روابط عمومی – Public Relations Review دانشگاه  دانشگاه هادرزفیلد، انگلستان کلمات کلیدی  به […]

مقالات انگلیسی رایگان اقتصاد – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته اقتصاد (به انگلیسی Economics) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های اقتصاد با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره اقتصاد از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده اقتصاد (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه اقتصاد به ترتیب سال انتشار: